We hebben je nodig!

Bijna vijfentachtig jaar bestaat de Tuindorpkerk intussen als organisatie die voornamelijk in het leven worden gehouden door de inzet van vele tientallen vrijwilligers. Dat is de Tuindorpkerk in de eerste plaats: een vrijwilligersorganisatie van mensen die actief zijn in werkgroepen, commissies, leerhuizen, de cantorij, de koffiegroep, Huis in de Wijk, kerkenraad. En dan nog al die mensen met een specifiek individuele vrijwilligerstaak. Een organisatie van behoorlijke omvang dus. Kom daar maar eens om. Zo op het eerste gezicht is de organisatie ook prima voor elkaar. Dat is nog maar de vraag.

Er gaat een heleboel goed. Al het werk van die vrijwilligers werpt zijn vruchten af. En het is mooi om te weten dat de Tuindorpkerk het al zolang volhoudt. Dat zou vertrouwen in de toekomst moeten geven.

Zorgen
Toch maakt de kerkenraad zich zorgen. De aanwas van nieuwe vrijwilligers verloopt uiterst moeizaam. Gelukkig, zou je kunnen zeggen, dat mensen als vrijwilliger langer doorgaan, maar een zekere doorstroming is niet onbelangrijk om het werk ook op lange termijn gaande te houden. Doorstroming is bovendien gezond. Intussen durven/kunnen sommigen mensen hun taak niet op te geven omdat er geen opvolger lijkt te zijn. Anderen hebben een (te) groot aantal taken op zich genomen waardoor het risico dreigt van overbelasting.

Oorzaken
Hoe komt dat toch? Zijn er zo weinig mensen die zich willen inzetten? Nee, dat geloof ik niet. Regelmatig vragen we mensen voor een bepaalde taak. Maar dat is niet altijd even succesvol. Vragen we het wel aan de juiste mensen? Soms hebben mensen een heel legitieme reden om nee te zeggen. Blijven we als kerkenraad dan misschien te veel zoeken in de ons bekende kring van mensen? Of vullen we te vaak voor andere mensen in dat ze geen tijd of belangstelling zouden hebben voor een bepaalde taak? Of vragen we sommige mensen niet omdat ze nog maar zo kort lid of vriend zijn? Kortom, er kunnen veel oorzaken zijn waardoor de aanwas van nieuwe vrijwilligers stagneert.

Duidelijk zijn
Misschien is er nog een reden en moeten we duidelijker moeten zijn in onze berichtgeving over vacatures. Dus niet (alleen) de persoonlijke benadering, maar ook de algemene oproep. Omdat we jou misschien anders nooit bereiken! Een algemene oproep geeft jou ruimte om zelf te beoordelen of je aan een bepaalde taak zou willen beginnen; of je er tijd voor hebt; of het aansluit bij de ervaring die jij te bieden hebt; of je je al voldoende thuis voelt in Tuindorpkerk om een taak op je te nemen. Voor iedereen is er wel iets te doen. Of je nu meedraait in de bloemengroep of voorzitter bent van een commissie. Maar let op! Een algemene oproep is niet vrijblijvend. Die is ook aan jou gericht. En we gaan ervan uit dat ook jij er serieus over zult nadenken.

Vacatures
Zonder erover na te hoeven denken, schieten mij de volgende taken en functies te binnen:

  • Voorzitter Liturgiecommissie
  • Begeleiders Kindernevendienst
  • Begeleiders 12+ groep
  • Begeleiders 15+
  • Begeleiders Bartimeus
  • Coördinator Vierkracht innovatie kerkdiensten (Kersten, Bas een Ineke trekken deze kar tot de zomer van 2020)
  • Medewerkers, coördinatoren bijzondere activiteiten (denk aan Lichtjestocht, Vrijmarkt, bonte avond of wat dan ook)
  • Ouderling
  • Diaken

En zo zijn er vast nog wel meer vacatures te noemen.

Nieuwe taak?
Dan valt er ook te denken aan nieuwe taken. Wie wil ervoor zorgen dat jonge ouders elkaar kunnen ontmoeten? Wie wil nadenken over een manier om met verdwijners in gesprek te blijven?

Kom in actie!
Wees niet te bescheiden. Als je tijd en kwaliteit beschikbaar hebt voor de organisatie van het werk in de Tuindorpkerk, of als je misschien wel eens aan een andere taak toe bent, meld je dan. Graag gaan we met je in gesprek over de mogelijkheden! Reacties mogen naar de voorzitter van de Kerkenraad frisosmits@yahoo.com of naar scriba@tuindorpkerk.nl.