Uit de kerkenraad, januari 2020

Er wordt in de Mozaïek een royale blik op het afgelopen jaar geworpen, dus deze rubriek houden we kort. Ook al duurde de vergadering van maandag 20 januari bijna een half uur langer dan gepland en beslaan de notulen ruim drie bladzijden. 

Ook wij blikten terug, dus dat scheelt al een stuk. Verder hoorden we dat al onze musici onlangs een goed gesprek hadden met elkaar. Dat er een enthousiaste groep Alpe d’HuZessers staat te trappelen om als Tuindorpkerkers in een goed herkenbaar shirt straks in juni hun uitdaging aan te gaan.
Of de kerk ook niet voor een klein startkapitaal kon zorgen. Laat ik het zo zeggen: er zijn punten waar we wat langer over moeten praten voor we het met elkaar eens zijn. Dat gold ook voor het verzoek om een extra financiële bijdrage voor de diensten in Tuindorp Oost. Die gaan wat langer door dan gepland en de kas is leger dan werd aangenomen. We zeiden geen nee, maar stuurden wel onderhandelaars op pad, met geslepen messen, want ook anderen mogen wel geldelijk bijdragen.
Verleden, heden en toekomst van Vierkracht, zowel de organisatie als de inhoud als de bemensing kwamen ter sprake bij een tussentijdse evaluatie. Over de komst van Dorien konden we kort zijn; weer voer een golf van vreugde door de vergadering. We spraken onze dank uit voor het werk van de benoemingscommissie en we lieten onze ogen dwalen door de fraai opgeknapte Blauwe Zaal. Daarin is veel schoons verricht en dat vooral door een aantal gemeenteleden.

De app, de kerkbalans, ziekte op het kerkelijk bureau, de plannen van de diaconie, het ad hoc koor en nog veel meer. Het kwam allemaal langs.

De loftrompet
De bazuin is een paar maanden lang niet aan de mond gezet. De wangen hebben zich te lang niet gebold om iemand van harte toe te toeteren, Kees, en dat is een schande, want jij had al veel eerder recht op onze lof.
Kees Kwant, dat is die man die af en toe voor het scherm staat als er tijdens de dienst iets geprojecteerd wordt. Maar meestal doet hij het zittend, zodat je hem niet opmerkt. Kees Kwant is ook de man die, even stil, een foto maakt van de bloemen of van een ander fraai onderdeel van een dienst om op Twitter te zetten. Dat gebeurt wekelijks. Hij is de man die al jaren onze website beheert, niet meer als enige, maar wel als belangrijke initiator en motor. In stilte. De man ook die huiskamer en Blauwe Zaal op indrukwekkende wijze een nieuw gezicht gaf. Dat deed hij samen met al even stille als harde werkers, maar weer was hij de initiator.
Niet bedeesd, die Kees Kwant, maar wel stil, vandaar dat ik bijna zeker weet dat hij nog veel meer doet, waar ik nu even niet aan denk. Er schiet me meteen iets te binnen: de Groene Kerk.
We toeteren nogmaals en ik bied mijn excuses aan vanwege je bezigheden waar ik niet aan heb gedacht.

Len Borgdorff