Oproepen vanuit de (stedelijke) algemene kerkenraad

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Als kerk hebben we ook met deze wetgeving te maken omdat we beschikken over uw gegevens. 

 

Omdat we het belangrijk vinden dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonlijke gegeven en om te voldoen aan de nieuwe wetgeving zijn we op zoek naar iemand die mee wil helpen aan een checklist waarmee we onszelf kunnen toetsen aan de nieuwe privacywetgeving

Heeft u interesse dan kunt u dit laten weten bij Martijn van Marle: mvanmarle@gmail.com

De ambtstermijn van de scriba van de algemene kerkenraad loopt af in april 2018. De huidige scriba, Teunis van Kooten, is niet beschikbaar voor een nieuwe termijn. Kandidaten voldoen bij voorkeur aan het volgende profiel: interesse in kerkrechtelijke vraagstukken en procedures, bestuurlijke ervaring, teamspeler. Meer informatie? Neem contact op met ondergetekende.

Friso Smits: frisosmits@yahoo.com

Tenslotte wordt er nog gezocht naar een voorzitter voor de redactie van kerk in de stad. Heeft u hier interesse voor dan kunt u dit ook laten weten aan Friso.