De Toekomst van de Tuindorpkerk

Op zondag 21 en 28 oktober spraken we als gemeente met elkaar over de toekomst van de Tuindorpkerk. Dit waren goede gesprekken waar ca 100 mensen aan mee hebben gedaan. Het doel van de gesprekken was om “de leidende principes” te bespreken, die we als kerkenraad willen benutten om koers te kunnen zetten. We wilden deze principes direct ook toetsen aan een concreet voorstel m.b.t. nieuwe vormen van vieren.

In de gesprekken kwam de vraag naar voren boven, waar deze leidende principes aan ontleend zijn. Als kerkenraad kunnen ons nog steeds vinden in de manier waarop we onze identiteit in 2013 formuleerden. Nu willen we die ook omzetten in een wat actievere leidraad om onze keuzes aan te toetsen. Hierbij hebben we opnieuw naar onze sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen gekeken om zo een actueel beeld te hebben, waar we met onze leidende principes op moesten ingaan.

Het blijft nog spannend of deze leidende principes scherp genoeg zijn om daadwerkelijk goede keuzes te maken. Bij onderwerpen, waarvan we inschatten dat die voor iedereen uit de kerk invloed hebben, zullen we ook niet aarzelen om hierover met u in gesprek te gaan. Voor het overige hopen we dat ze ons zullen helpen om met elkaar goede stappen te zetten en ons te helpen bij de keuze van onderwerpen, zoals m.b.t. de jeugd.

Met de input van oktober hebben we de leidende principes nog verder aangescherpt en dit zijn ze geworden.

Wat we willen

Dit zijn de leidende principes waaraan we telkens onze koers zullen toetsen. Ze zijn nauw verbonden met de door ons geformuleerde identiteit.

1. We willen een uitnodigende geloofsgemeenschap zijn.

Dat willen we zijn voor mensen van alle leeftijden en voor mensen voor wie kerkgang minder vanzelfsprekend is of is geworden. We vinden het belangrijk dat ook de jonge generatie en met name 30-ers en 40-ers zich bij ons thuis voelt.

2. We willen vormen vinden voor het geloofsgesprek.

Wat bezielt ons, wat kan ons bezielen? De Bijbel heeft ons wat te zeggen, hoe spreekt God tot ons in deze tijd?

3. We willen op een aansprekende manier ons doen en laten als geloofsgemeenschap delen met onze omgeving.

We willen kerk zijn in de wijk elkaar en anderen ontmoeten. We willen diaconaal iets betekenen en als zodanig gekend zijn. We willen als geloofsgemeenschap reageren op de actualiteit, hierbij ook geïnspireerd vanuit onze christelijke wortels. We willen werken met aansprekende middelen om mensen te bereiken.

4. We willen ook keuzes durven maken om onze energie te richten op vernieuwende activiteiten. We voelen ons “geroepenen” tot beweging.

5. We willen samenwerken.

Om mogelijk te maken wat ons voor ogen staat willen we ook nagaan met wie we kunnen samenwerken; met andere kerken, met instanties en personen. Zo blijven we realistisch in wat we kunnen bemensen en bekostigen.

Nieuwe vormen van vieren
Ons voorstel riep veel op. De diverse geluiden hebben we recht willen doen in het voorstel om er zo als volgt mee verder te gaan.

Liever enkele keren per jaar dan bijzondere vieringen concentreren in één vaste periode.

Liturgiecommissie coördineert in samenwerking met jeugdouderlingen.

We komen met wisselende werkgroepjes en starten met huidige betrokkenen.

Voor de zomer verzorgen we in elk geval twee diensten. Ons streven is om het uiteindelijk tien per jaar te laten worden.

Daarbij betrekken we ook bestaande bijzondere diensten, zoals de scholendienst en diensten in de themamaand;

Deze diensten moeten herkenbaar zijn (tijdstip, wijze van aanvang etc.)

Graag ook aandacht voor punten van de Groene Kerk (zie ook artikel Mozaïek).

Zijn er ook andere geledingen die ergens warm voor lopen? Die moeten we inschakelen.

In volgende edities van de Mozaïek hopen we u ook hierover meer te laten weten.

De Kerkenraad