Uit de Kerkenraad, februari 2019

Om 20.00 uur precies voert Corrie Kamphof ons het vergaderbos in door aandacht te vragen voor drie bomen die ieder een representant zijn van de manier waarop mensen het verlies van een dierbare verwerken. Daarmee is de vergadering geopend. Daarna neemt de voorzitter het stokje over om ons naar en door het productiebos van deze avond te voeren.

Tuindorpkerk zoekt kerkmusicus
Veel tijd en aandacht gaat terecht uit naar zaken waar we hier maar beter kort over kunnen zijn. De Tuindorpkerk heeft toestemming gekregen om ook extern kandidaten op te roepen voor de functie van organist / cantor. Er zijn financiële en juridische haken waar we iets mee moeten, we moeten goed weten wat we willen en daar geledingen bij betrekken, in onze kerk, maar ook daar buiten. En alles kost tijd.
Tot nog toe is dat het enige, want er moet wel veel geregeld worden (en o, wat is uw scriba blij dat hij geen kerkmeester is en geen Coen van den Berg heet). Het liefst zouden we allemaal met ingang van drie maanden geleden onze nieuwe kerkmusicus hebben binnengehaald. Maar zo gaat het blijkbaar niet. En toch gaat het goed. We hebben een hengel met een mooi molentje, een mooie haak, aantrekkelijk aas en we weten waar aan de oever we moeten zijn. Nu nog even een krukje, hengeltje uitwerpen en dan maar wachten. Zoiets.

Vieringen anders
En hoe zit het nou met die alternatieve vieringen? We zoeken al langere tijd een trekker en we geven de moed niet op, - want misschien zit onze toekomstige trekker dit stukje wel te lezen - maar we hebben haar of hem nog niet. Intussen hebben mensen hier en daar zo tussen neus en lippen wel eens aangegeven iets te willen betekenen omdat ze een idee hebben voor een viering of een andere activiteit en daaraan zelf ook willen bijdragen. Welnu, die mensen mogen zich vooral geroepen weten. Een paar gemeenteleden hebben duidelijk genoeg gezegd dat ze op dit punt iets willen doen en die gaan we uitnodigen, maar ik schrijf dit vooral ter inspiratie en aanmoediging van degenen die ook wel incidenteel een rol willen spelen.
De cynicus in mij gelooft niet in ideeën. Ideeën zijn als zaad: in vijf minuten heb je twintig ideeën, maar voor de uitwerking van een ervan ben je wel wat uren kwijt. En kijk, dat zoeken we: een idee met handen, zullen we maar zeggen.
Dat was een speerpunt, de vieringen. Een ander speerpunt is de jeugd. En dat begrip moet je heel ruim zien: van 0 tot 40, denk ik. Voor jongeren blijkt de muziek een cruciaal punt te zijn. Daarover zijn ze nu in gesprek in de 12+-groep. En het zou zomaar kunnen dat we op zondag 10 maart al de eerste effecten mogen beleven.

Mozaiek en andere vormen van contact
Dan is daar het derde speerpunt: de communicatie. Die zal voor een nog belangrijker deel via site en sociale middelen gaan verlopen. Reitze Verkerk wil die kar wel gaan trekken, al wil hij dan wel de Mozaïek opgeven. Nu blijft dat blad wel bestaan, al zal die in de toekomst iets anders gevuld worden. Als de site inderdaad ons voortdurende actuele medium wordt, doen moet het niet moeilijk wezen om een substantieel deel daarvan de inhoud van de Mozaïek te laten bepalen. Met die wetenschap vonden Reitze en uw scriba elkaar: Reitze blijft verantwoordelijk voor het technische gedeelte van de Mozaïek en ik word redacteur.
Ik krijg graag een bos bloemen. Ze fleuren mijn toch al zo vrolijke huis op. Je vindt in mijn huis ook veel boeken met kleurrijke kaften, sommige staan er al jaren. Met bloemen gaat het anders: die zijn al na twee weken oud en als je ze dan niet weg doet, dan sorteren ze een tegengesteld effect. Zo gaat het ook een beetje met een site of een platform als Facebook. Als er niet regelmatig ververst wordt en graag ook een beetje gevarieerd, dan keert het medium zich tegen je.
Vandaar het idee om ‘de tip van de zondag’ in het leven te roepen. Ik schrijf er elders meer over.

We stonden ook nog stil bij de veertig dagentijd, met zijn de vastenkalender, de sobere maaltijden, collectedoel, expositie. Ook daarover vind je op site en elders in dit blad ongetwijfeld meer.
Eén ding doet me wel bijzonder genoegen: de vespers van de Stille Week zijn dit jaar het resultaat van samenwerking tussen de Pauluskerk en ons én de Jeruzalemkerk.
In mijn stukje voor de vorige Mozaïek verwees ik naar de reactie van de Kerkenraad op de Nashville Verklaring en naar het lied True Colours dat naar aanleiding daarvan in de dienst van 13 januari. Dat was een verwijzing naar het luchtledige. Dat maken we goed in deze Mozaïek.

Geen loftrompet
De loftrompet moet iets bijzonders blijven. Het moet een blaasfestijn zijn waarmee iemand onverwacht omvergeblazen wordt. Het mag zelfs wel een beetje knagen hier en daar, bij mensen die, hoogstwaarschijnlijk zeer terecht, menen dat ook voor hen deze trompet wel eens zou mogen klinken. En juist daarom, om de verwachting op te voeren en het schrijnen sterker te laten worden, deze maand geen loftrompet.
Dat stelt me wel in de gelegenheid om een ernstige fout te herstellen. In februari schalde de trompet voor Nel Kok. Maar wij kennen haar niet. Onze koffie wordt geschonken door Nelly Kok. En zo heeft haar vader haar ook heel uitdrukkelijk laten inschrijven bij de burgerlijke stand. Een verkeerd gebruikte naam is misschien wel kwetsender dan een helemaal verkeerde naam. Het suggereert een bekendheid en een vertrouwdheid die er juist helemaal niet is. In De donkere kamer van Damokles, de beroemde roman van Willem Frederik Hermans, wordt de hoofdpersoon, Henri Osewoudt, op een gegeven moment ‘joviaal’ begroet door iemand die hem Henk noemt. De lezer weet dat die ander Henri helemaal niet kent; het is een vorm van verraad.
Afgelopen zondag stond ik met Ally Bouter te praten. ‘Wat zou jij ervan vinden als ik je Al ga noemen?’ vroeg ik toen Nelly langskwam om mij een tweede kop koffie in te schenken. Ally zou dat niet leuk vinden, zei ze. Nelly liep vrolijk verder. Zij blijft koffie schenken, zoals ze dat al jaren doet. Die loftrompet klonk niet voor niets voor haar.

Len Borgdorff

Een tip van de zondag

Als er nu eens iedere week een berichtje op Twitter en Facebook zou komen waarin een tipje zou worden opgelicht dat iets laat zien van wat mensen de komende zondag in de Tuindorpkerk te wachten staat. Een regel uit een lied dat gezongen zal worden, een quote die vragen oproept over de preek, het thema van de Kindernevendienst, de afbeelding van de orde van dienst. Iedere geleding die bij een dienst betrokken is nodig ik daarvoor uit. Je kunt je suggestie naar me toesturen en ik zorg ervoor dat het op site, Facebook en twitter komt. Ik wil het stukje ook wel redigeren.

Maar andere suggesties zijn ook welkom. Een activiteit van Huis in de Week, het recept voor een sobere maaltijd, het onderwerp voor de catechese.
Je kunt een en ander sturen naar scriba@tuindorpkerk.nl .

LB

Deze verklaring verscheen begin januari op onze site:

‘De Tuindorpkerk staat niet in Nashville

Het zal niemand hopelijk verbazen dat de kerkenraad van de Tuindorpkerk zich uitdrukkelijk wil distantiëren van de inhoud van de Nashville verklaring. De Tuindorpkerk is een kerk die een thuis wil zijn voor iedereen. We zijn er voor ieder ras, voor elke man of vrouw, voor ieder kind. Je hoort erbij als je getrouwd bent, als je eenzaam bent, arm, rijk, gezond of ziek. Natuurlijk zijn we er ook voor de vrouw en haar vriendin of vrouw en voor de man en zijn man of zijn vriend. We zijn er voor ieder die deel wil uitmaken van onze kerkgemeenschap.

Kerkenraad Tuindorpkerk’

In de dienst van 13 januari kwam de Nashville Verklaring uitgebreid aan de orde, in gesproken en in gezongen woord.

True colours
Cyndi Lauper

You with the sad eyes
Don't be discouraged
Oh I realize
Its hard to take courage
In a world full of people
You can lose sight of it all
And the darkness inside you
Can make you feel so small
But I see your true colors
Shining through
I see your true colors
And that's why I love you
So don't be afraid to let them show
Your true colors
True colors are beautiful
Like a rainbow

Show me a smile then
Don't be unhappy, can't remember
When I last saw you laughing
If this world makes you crazy
And you've taken all you can bear
You call me up
Because you know I'll be there
And I'll see your true colors
Shining through
I see your true colors
And that's why I love you
So don't be afraid to let them show
Your true colors
True colors are beautiful
Like a rainbow

If this world makes you crazy
And you've taken all you can bear
You call me up
Because you know I'll be there
And I'll see your true colors
Shining through
I see your true colors
And that's why I love you
So don't be afraid to let them show
Your true colors
True colors

True colors
Shining through
I see your true colors
And that's why I love you
So don't be afraid to let them show
Your true colors
True colors are beautiful
Like a rainbow

Billy Steinberg / Tom Kelly

In mei krijgt de aandacht voor de Nashville Verklaring een vervolg.