Sporen - Startzondag 2019

Op zondag 8 september kun je om 9.00 uur aanschuiven bij het ontbijt in de Blauwe Zaal. Voor drank wordt gezorgd, maar voor het eten vragen we van ieder om iets mee te nemen. Jouw brood kan dan zomaar op het bordje van een ander terecht komen, de brood-en-vismethode.
Vanaf halftien is er ook koffie en thee in de Voorhof
Het thema van de dienst van 10.00 is Sporen. 

Dat heeft alles te maken met de fototentoonstelling in de kerk, de daaraan gekoppelde prijsvraag en ook met de kaartenactie van de Kindernevendienst.
Daar komen we natuurlijk op terug, in de dienst en direct erna.
We stippelen ook alvast de route uit voor het komende jaar: we krijgen te horen over de Vierkrachtdiensten in de Tuindorpkerk en er is aandacht voor de tijdcollecte.
Als de jaarlijkse gemeentefoto genomen is, kunnen we even aan de koffie. O ja, daar mag je best een pakje koekjes of een cake voor meenemen.
Vervolgens buigen we ons in groepjes over de sporen uit het verleden én vragen we ons af welke sporen wij willen nalaten.
We stoppen met starten om half een.