Bijzondere vieringen

VIERkracht: waar zijn je wortels, waar ben je thuis?

Waar voel jij je thuis? Waar ben je geworteld? Speelt het geloof daar een rol bij, en zo ja, welke rol? Op 10 mei is dit het thema van VIERkracht. Een viering die is voorbereid met Villa Vrede, de dagopvang voor mensen zonder papieren.

Lees meer...

Paaslied in tijden van corona

Een Amerikaanse lieddichteres uit Philadelphia, Carolyn Winfrey Gillette, schreef een Paaslied voor deze tijd waarin niemand naar de kerk kan om samen Pasen te vieren. Hoe doe je dat thuis in je eentje?  

Lees meer...

Hoe bouw je een gemeenschap?

Op 8 maart jl. hadden we onze Vierkracht-viering in de Tuindorpkerk.
Voorlopig de laatste viering waarop we als gemeente ook daadwerkelijk samen mochten komen. Het thema van deze viering was “VERBONDEN IN KWETSBAARHEID – samenleven in relaties”. Een thema dat momenteel, in deze tijd waarin we vanwege het coronavirus afstand moeten houden en binnen moeten blijven, opeens nog veel actueler is dan we toen hadden kunnen vermoeden.

Lees meer...

VIERKRACHT-viering 10 mei met VILLA VREDE

Door het coronavirus zitten we allemaal thuis. Maar dat wil niet zeggen dat we stil zitten en geen creatieve ideeën hebben. Gelukkig is een deel van het voorbereidingsteam van Villa Vrede en de Tuindorpkerk op 12 februari al voor de eerste keer bij elkaar geweest om de mogelijkheden te verkennen. Daaruit zijn leuke plannen ontstaan!

Lees meer...