Terugblik op de Sedermaaltijd

Op Witte Donderdag 18 april jl vierden we traditiegetrouw de Sedermaaltijd met elkaar. Al jaren liep het aantal bezoekers wat terug – vorig jaar waren er zo'n 75 aanwezigen –, maar tot onze verrassing en blijdschap was dat dit jaar anders.

Op ons verzoek hadden mensen zich vooraf aangemeld, als ze al zeker wisten dat ze zouden komen. Dat leverde circa 60 inschrijvingen op. We hadden voor de boodschappen en het dekken van de tafels gerekend op 80 personen, zodat ieder die nog binnen kwam ook mee kon vieren. Uiteindelijk waren er rond 95 personen aan tafel. Alles werd gedeeld en zo was er toch genoeg voor iedereen.

Een koor van twintigers en dertigers verzorgde olv David van Dijk en begeleid door Henriëtte Wirth op piano de zang. Zoals altijd ging Bas van den Berg ons voor aan de hand van de Haggada. Iedereen verheugde zich erover dat zijn gezondheid weer voldoende is hersteld om dat te kunnen doen. Elk jaar weer bijzonder is het eigentijdse verhaal over vrijheid en geloofsbeleving in de ruimste zin van het woord. Dit jaar vertelde Bram van der Wees een ontroerend verhaal over zijn voettocht naar Santiago de Compostella. Hoe hij daar lichamelijk, geestelijk en spiritueel lichter van terug kwam.

De saamhorigheid rond deze maaltijd kwam voor mij dit jaar ook enorm tot uitdrukking in alle hulp bij het voorbereiden en het opruimen na afloop. Al jaren helpen veel (en vaak dezelfde) mensen met de boodschappen, de bloemen, het koken van de eieren, het opvangen van de huurspullen, het ombouwen van de kerkzaal op woensdagavond, het maken van de charoset (moes van appels en noten), het dekken van de tafels en het kosteren. Na afloop van de maaltijd is het ook altijd een feest te zien hoeveel mensen helpen bij het opruimen en om de kerkzaal weer in de gebruikelijke staat terug te brengen. Dit jaar waren er zoveel helpende handen, dat we binnen drie kwartier na afloop klaar waren, een record.

De collecte ter bestrijding van de kosten bracht dit jaar € 627,40 op. Daarmee is het grootste deel van de kosten gedekt.

Iedereen hartelijk bedankt voor deze inspirerende gemeenschappelijkheid en graag volgend jaar weer!
Pauline Winkler