Oproep

Het is goed om te merken dat er wordt nagedacht over manier om met elkaar verbonden te blijven. Daarom ook kun je dit beschouwen als een vrolijke, maar ook een dringende oproep.

Ontmoetingen via de computer
Het mooie idee om elkaar via laptop of tablet te ontmoeten, is niet moeilijk om te realiseren, maar dat moet dan wel gebeuren. Iemand moet zo zoom- of teamontmoeting moeten beginnen en coördineren. Misschien kunnen wel meer kringen ontstaan. De vraag is: wie wil hiervoor het initiatief nemen?

Kerkdienst thuis
Nu bij de vieringen op zondag niet meer dan dertig bezoekers aanwezig mogen zijn, zijn we vaker aangewezen op de kerkomroep en het is mooi dat die er is. In enkele gevallen hebben gemeenteleden al eens spontaan besloten om bij en met elkaar thuis via de kerkomroep mee te maken. Veel mensen vinden het ook een goed idee, maar het blijkt toch wel handig te zijn wanneer een of twee mensen dat zouden willen regelen.
Ook voor jonge gezinnen lijkt ons dit een prachtige mogelijkheid: je komt bij elkaar en intussen komen de kinderen die elkaar bijvoorbeeld kennen van kindernevendienst en crèche elkaar ook weer eens tegen.
Opnieuw denken we dat het hier om een behapbaar klusje gaat. We zou dit een paar keer willen regelen?

Andere ideeën
Het is belangrijk om elkaar niet uit het oog te verliezen. Een kaartje van een gemeentelid of een telefoontje valt altijd goed. Wie weet heb je ook andere ideeën. We horen het graag. Maar denk daarbij ook na over de mogelijkheid om een rol te hebben bij de uitvoering van ideeën.
Intussen is besloten om in de adventstijd wekelijks een korte vesper te houden.

Een mailtje, appje of telefoontje naar de scriba is welkom. scriba@tuindorpkerk.nl