Kinderen en Jongeren

Met de kindernevendienst op weg naar Kerst

Op 2 december begint de Advent: Vanaf die dag kijken we uit naar Kerst!
Dit jaar doen we dat samen met 4 mensen uit de Bijbel: Johannes op Patmos, Johannes de Doper, Sefanja en Elisabeth.

Lees meer...

Gespreks- en belijdeniskring

Misschien wil je eens verder praten met andere jongeren en met mij, als predikant, over het christelijk geloof. Welke vragen over de bijbel en het geloof heb je? Hoe verbind je het christelijk geloof met het dagelijks leven op school, in het gezin, met vrienden? Als je erover nadenkt om dit jaar of te zijner tijd belijdenis te doen, dan zullen we dat in onze bijeenkomsten ook bespreken.
Ik stel nog geen data voor, want daar wil ik naar kijken met degenen die zich zullen aanmelden. Je kunt je opgeven bij mij: ds. Piet Jan Rebel; p.j.rebel@hetnet.nl.

Kindernevendienst in de veertigdagentijd

Op 18 februari begint de Veertigdagentijd. In de kindernevendienst gaan we aan de slag met het thema 'Ik zorg voor Jou'.

Lees meer...

Godly Play in de kindernevendienst

Een aantal keer per jaar hebben we met de grotere kinderen een langere kindernevendienst. Ze gaan dan al voor de dienst naar de gele zaal waar Judith Keuning samen met iemand anders van de leiding een 'Godly Play-bijeenkomst' verzorgt.

Lees meer...

Kindernevendienst in de 40 dagentijd

Op 5 maart is de eerste zondag van de 40 dagentijd. We gaan de dagen dan aftellen naar Pasen!

Lees meer...

Meer artikelen...

  1. Kindernevendienst