Godly Play in de kindernevendienst

Een aantal keer per jaar hebben we met de grotere kinderen een langere kindernevendienst. Ze gaan dan al voor de dienst naar de gele zaal waar Judith Keuning samen met iemand anders van de leiding een 'Godly Play-bijeenkomst' verzorgt.

Wat is Godly Play?
Godly Play is een werkvorm om verhalen uit de bijbel en geloven te ontdekken: kinderen ontdekken zelf betekenis in verhalen en mogen zelf over God vertellen, in hun eigen woorden, beelden en ervaringen. Godly Play volgt de onderwijskundige principes van Maria Montessori: het kind helpen het zelf te doen, met gebruikmaking van zintuigen en beweging.

De methode is ontwikkeld door Jerome Berryman in Amerika en wordt daar al meer dan dertig jaar met succes toegepast op zondagscholen en kindernevendiensten. Sinds een aantal jaar wordt Godly Play ook in verschillende Europese landen steeds meer gebruikt in allerlei kerken en meer en meer ook op basisscholen. Judith heeft de training zelf ook gevolgd voor haar werk op school en wij mogen daarvan meegenieten.

Ruimte voor traditie
Bij Godly Play gaat het om de traditie van de mondelinge overlevering van de verhalen uit de bijbel. Het vertellen van het verhaal is een ritueel met een vaste structuur, gevolgd door een tijd voor 'verwonderingvragen' en voor creatieve en vrije verwerking van het verhaal. Het verhaal staat centraal en wordt verteld en uitgebeeld in het midden van de kring. De verhalenverteller richt zich op de kern van de verhalen, met een zo eenvoudig mogelijke tekst en zorgvuldig en eenduidig gebruik van woorden en gebaren. Op deze manier is er concentratie en gelegenheid om het verhaal op je in te laten werken.

In de praktijk
Elke Godly Play bijeenkomst heeft een vaste structuur:

  • De kinderen komen binnen, worden rustig door een plek in de kring te vinden, en kunnen zich voorbereiden op het verhaal: ‘Ben je klaar voor een verhaal?’
  • Het verhaal wordt verteld, kinderen luisteren en kijken en de verteller stelt vragen om ze hun eigen weg naar en in het verhaal te vinden: ‘Ik vraag me af …’
  • Tijd voor respons: de kinderen gaan zelf op een creatieve manier met het verhaal aan de slag
  • Terug in de kring: een feestelijke afsluiting met iets lekkers, een spreuk, gebed of lied en een persoonlijke afscheidsgroet.

Wat is er speciaal aan Godly Play
Dat is niet zo makkelijk te beschrijven... Rust, vrijheid om te associëren, vragen in plaats van antwoorden, creativiteit, verrassing en gemeenschapszin, zijn maar een paar elementen die belangrijk zijn. Om dit tot zijn recht te laten komen, is de 'gewone' kindernevendienst te kort en nemen we wat meer tijd.

Meer weten?
Judith Keuning vertelt graag meer over Godly Play. Haar adres: judithkeuning@hotmail.com. Godly Play is niet alleen geschikt voor basisschoolleerlingen. Als er groepen zijn die dit graag een keer willen ervaren, kunnen zij contact opnemen met Judith.

Meer lezen over Godly Play kan op de website van de Vereniging Godly Play Nederlandstalig: godlyplay.nl. Een overzichtelijke informatiefolder is te vinden op steknet.nl/userFiles/Wat_is_Godly_Play.pdf. De Godly Play Foundation heeft een eigen YouTube-kanaal: youtube.com/user/GodlyPlayFndn.