Hopeloos Hoopvol – drie avonden over het boek van John Caputo

Misschien herken je het: Opgegroeid in een verzuild en kerkelijk milieu waarin iedereen ongeveer hetzelfde dacht en deed. Omdat je kind was nam je aan dat dit de wereld was en je deed gewoon mee. Ook God was er, als hemelse Vader. Hij zorgde voor iedereen. Eigenlijk een hele veilige omgeving. Je voelde je er thuis.

Maar na verloop van tijd veranderde het. De wereld was groter dan je vroeger doorhad. En daar had je wel je vragen bij. Je begon te twijfelen, ook aan het bestaan van God. Om over het gezag van de Bijbel maar te zwijgen. En de kerk viel ook niet mee. Wat vroeger je vanzelfsprekend geloofde, voelde nu aan als een autoritair dogma. Bij alles kon je een vraagteken zetten. En dat deed je ook.

Veel van je vrienden zetten er een punt achter. Ze stopten met geloven of ze lieten zich uitschrijven bij de kerk. Daar kon jij je wel iets bij voorstellen, want je was het vaak met ze eens. Alles waar zij zich tegen afzetten, vond je niet echt de moeite van het verdedigen waard.

En toch, je nam niet dezelfde beslissing als zij. Je gaf het nog niet op. Waarom eigenlijk niet? Dat is lastig onder woorden te brengen. Net zo lastig als de vraag ‘wat’ of ‘wie‘ God voor jou is. Eigenlijk weet je het niet meer. En toch geef je niet op. Je blijft jezelf ‘gelovig’ noemen. Of in ieder geval ‘spiritueel’. En er zijn van die onverwachte momenten dat je er ook iets aan beleeft. Alsof de werkelijkheid dan groter is dan gewoon alledaags plat. “God gebeurt” zeggen ze wel eens. Misschien is dat het wel.

Vorige maand verscheen “Hopeloos hoopvol” van de Amerikaanse filosoof John D. Caputo. In dit boek beschrijft hij zijn spirituele reis van het katholieke jongetje in de jaren vijftig dat graag naar de sterren kijkt, tot de postmoderne filosoof ‘na de dood van God’ die ondanks alles blijft hopen op het koninkrijk van God.

In januari gaan we op drie dinsdagavonden het boek bespreken. Vooraf krijgt iedere deelnemer een samenvatting van het boek met daarbij de onderwerpen en vragen die per bijeenkomst aan de orde zullen komen. De bedoeling is samen helder te krijgen wat ‘postmodern geloven’ betekent. Daarbij is het ook de moeite waard om na te gaan in hoeverre wij zelf misschien ‘postmoderne gelovigen’ zijn geworden. En de vraag wat dan het verschil is met de meer ‘traditionele’ (in de goede - niet ouderwetse betekenis) manier van geloven.

Samengevat:
Dinsdagavond 16, 23 en 30 januari 2018, van 20 – 22 uur in de Tuindorpkerk
Over: John D. Caputo, Hopeloos hoopvol – belijdenissen van een postmoderne pelgrim, uitg. Skandalon Vught. € 22,50
Inlichtingen en opgave bij Ype Viersen: yviersen@gmail.com