Basiscatechisatie voor groep 7 en 8

In januari starten wij weer met de catechisatie voor groep 7 en 8.

Op een doordeweekse avond wordt er tussen half zeven en half acht ,onder het genot van een kop thee en speculaas in gegaan op verschillende vragen. Wat betekenen de symbolen en gebruiken in de kerk en in de bijbel en wat hebben ze voor nut? Wat draagt het geloof bij aan je leven, niet vanuit de dogmatiek van de kerk, maar in de praktijk van alle dag? Wat heb je er aan? Dit zijn de vragen waarmee wij in groep 7 aan de slag gaan. Er wordt uitleg gegeven over het Christendom, Jodendom en ook iets over de Islam. Wat is de Bijbel voor boek? Wat geloof je zelf, en waarom geloof je? Met groep 8 gaan wij enkele Bijbel verhalen lezen en uitleggen, maar ook het “Onze Vader” en de Tien geboden komen aan bod.

Buiten de basis kennis over het christendom zal er altijd ruimte zijn om vragen te stellen over allerlei geloofszaken. De cursus wordt afgesloten met een spannende film, die op dezelfde manier is gemaakt als een profetie en met de zelfde inhoud. Mocht dit je aanspreken, meld je dan aan bij:

Jan Wilten
Adelaarstraat 30
3514 CE Utrecht
Tel: 030-2717352 of per e-mail: jan.wilten@casema.nl
Vermeld je naam, adres, leeftijd, telefoonnummer en de dagen waarop je niet kunt.
Iedereen die zich opgegeven heeft ontvangt hier persoonlijk bericht over.

Kom je ook?