Lintje voor scriba Len Borgdorff en Toos Ester

Ook in de Tuindorpkerk is de lintjesregen vandaag neergedaald. Het heeft de koning behaagd te benoemen als Lid in de Orde van Oranje-Nassau, de Heer Len Borgdorff en  Mevrouw Toos Ester. 

Mevrouw Ester-Andriese wordt gezien als de ‘moeder-Overste’ in de buurt. Zij verzorgt, bezoekt en helpt haar buurtgenoten bij dagelijkse activiteiten. Sinds 2005 bezorgt ze het verenigingsblad van Protestants Christelijke Ouderenbond in Utrecht. Tot 2018 was zij lid van de Centrale Cliëntenraad van de Careyn Zorggroep en de cliëntenraden van 4 zorglocaties. Daarnaast was zij in het verleden actief bij de Diabetes Vereniging Nederland, de Tuindorpkerk te Utrecht en de Borstkanker Vereniging.

Sind 1976 is de heer Borgdorff actief in de Tuindorpkerk. Hij organiseerde onder andere gespreksdiensten, was leider van de kindernevendiensten en lid van de liturgiecomissie. Vanaf 2017 is hij actief als ouderling-scriba. Daarnaast is hij ruim 10 jaar hoofdredacteur van literair tijdscrift Liter. Als schrijver en dichter is decorandus verantwoordelijk voor verschillende publicaties, interviews en artikelen. Ten slotte  heeft dhr. Borgdorff in het verleden meegewerkt aan "Psalmen voor Nu", een project waarbij nieuwe teksten voor Psalmen werden geschreven. Deze vernieuwde muziek wordt gebruikt door kerken in het hele land.

abc02293 ebfd 4038 94d0 dc69bbe9b832 

ridder Len Borgdorf