Inspiratie reis naar Londen, 3 - 6 maart 2018

Meld je aan voor 1 februari! 

 

Van: Gideonsbende

Voor: alle wijkgemeenten en pioniersplekken verbonden aan de Protestantse Gemeente Utrecht

Betreft: inspiratiereis naar Londen

Utrecht, advent 2017

Beste lezer,

Zoals je misschien weet, is sinds een aantal maanden de zgn. ‘Gideonsbende’ actief. Dit is een door de AKK in het leven geroepen ‘zijspan’, bedoeld om mee te denken over de koers en de volhoudbaarheid van het kerk-zijn binnen de Protestantse Gemeente Utrecht.

De Gideonsbende is op verschillende vlakken actief. We zijn bijvoorbeeld begonnen met het voeren van ‘waartoe-gesprekken’ in de diverse geledingen van de Protestantse Gemeente Utrecht (College van kerkrentmeesters, stadsdiaconie, AKK). ‘Waartoegesprekken’ zijn gesprekken waarin we het samen hebben over het hart van ons bezig-zijn: waarom doen we dit? Wat is de stip op de horizon van al ons doen en laten? Vanuit welke hoop doe je je werk? Met welk geloof? En hoe zit het met de liefde? Dat soort vragen.

Deze brief gaat echter over een ander initiatief. Het plan is namelijk om een inspiratiereis te organiseren. Wij zijn namelijk niet de enigen die bezig zijn met toekomstgericht kerk-zijn in de stad. Op andere plekken gebeurt veel en is men soms al (veel) verder dan wij. Het is uitermate boeiend om dat mee te maken en gezamenlijk je hart en je geest erdoor te laten vullen en verrijken. Dat is dan ook het doel van de reis, waarvan de bestemming Londen zal zijn. Bij het leggen van contacten sluiten we aan bij vragen die binnen de Protestantse Gemeente Utrecht aan de orde zijn. We willen op bezoek bij de volgende kerken/projecten:

 St. Paul Old Ford - Deze kerk in een Londense buitenwijk die letterlijk en figuurlijk op instorten stond is vijf jaar geleden helemaal overnieuw begonnen en zet daarbij haar gebouw op een bijzonder creatieve en verbindende wijze in.  St. Anselm Community - Deze leefgemeenschap, gehuisvest in Lambeth Palace, het verblijf van aartsbisschop Justin Welby, richt zich op geestelijke vorming en outreach van jonge mensen. 

    St. Martin in the Fields - Deze binnenstadskerk heeft een bijzonder sterke en uitgewerkte visie op volhoudbaar kerk zijn in de breedste zin van het woord en probeert sinds enige tijd haar ervaringen en gedachten hieromtrent ook voor andere gemeenten beschikbaar te maken.

Daarnaast is er in het programma ook genoeg ruimte voor onderling gesprek en ontmoeting. Ruimte om Londen zelf te bekijken is er ook, maar enigszins beperkt gezien het doel van de reis. Tot slot zetten we de belangrijkste informatie nog kort op een rij

Wanneer: 3 t/m 6 maart 2018 (terugreizen op 5 maart is evt. ook mogelijk)  Voor wie? Voor ieder die betrokken is bij de thematiek van ‘volhoudbaar kerk zijn’. Per wijkgemeente/pioniersplek is er in principe plaats voor twee personen (eventuele derde en volgende geïnteresseerden plaatsen we op een reservelijst).  Kosten: max. 300,- per persoon, all-in (reizen, slapen, eten). Is dit teveel voor jou persoonlijk/jullie wijkgemeente of pioniersplek? Laat het weten, er kan in een tegemoetkoming worden voorzien.

Ben je geïnteresseerd en wil je mee, geef je dan zo snel mogelijk maar uiterlijk voor 1 februari op bij Wim Vermeulen (wpvermeulen@jacobikerk.nl ). Bij hem kun je ook terecht voor andere vragen en opmerkingen.

Met een hartelijke groet,

De Gideonsbende: Jasja Nottelman, Erica Euving, Gertine Blom, Toos Wolters, Wim Vermeulen