Vacatures

De Tuindorpkerk in Utrecht is op zoek naar een cantor voor 10% en een organist voor 10%. Download Advertentie 

 Jouw taken
- 39 zondagsdiensten
- 39 repetities met de cantorij, voor 13 uitvoeringen
- klein onderhoud aan orgel
- samenstellen oefen-, les- en speelrooster
- overleg met diverse organen.

Wij zoeken
- een musicus (organist functieniveau I en cantor functieniveau II)
- die vorm geeft aan de liturgische/muzikale ondersteuning van de gemeente
- muzikale verbinding en verdieping aanbrengt
- samenwerkingsgerichtheid en verandervermogen meebrengt
- de belangen van de gemeente dient en recht doet aan muzikale kwaliteit
- aandacht heeft voor een goede band met de gemeente.

Wij bieden
- een uniek Ruprechtorgel, een koororgel en een vleugel
- een enthousiaste en geoefende cantorij
- de professionele ruimte die past bij de functie en status van de cantor/organist
- de arbeidsvoorwaarden van de protestantse kerk.

Wij zijn
- een open geloofsgemeenschap (PKN)
- op weg, gelovig of tastend naar God
- met ruimte voor reflectie, ontmoeting en actie.

Meer informatie
- De aanstelling betreft een periode van vijf jaar (met een proeftijd van twee maanden).
- De voorkeur gaat uit naar één persoon voor beide functies.
- De kerkenraad zal een externe commissie van advies en relevante gemeenteleden betrekken bij de procedure.
- Stuur je sollicitatie voorzien van cv vóór 20 mei 2019 naar het Bureau van de Protestantse Gemeente Utrecht, personeelszaken@protestant-utrecht.nl
- Bij uitnodiging voor de sollicitatieprocedure zijn de volgende data van belang: 5 juni voor gesprek met de sollicitatiecommissie, 13 juni oefensessie met de cantorij, 20 juni voorspelen voor commissie van advies en gelegenheid tot oefenen op het Ruprechtorgel voor 20 juni in samenspraak.
- Voor vragen kun je mailen naar de predikant: Ds. Piet Jan Rebel ( p.j.rebel@hetnet.nl) of Kerkrentmeester personeel: Coen van den Berg (bergcoenvanden@gmail.com).