Adventskalender

Hier zie je dagelijks een bijdrage vanuit de Tuindorpkerk

Dinsdag 26 december (laatste bijdrage)

Een bijdrage van Len Borgdorff:

Een toegift van Len Borgdorff

Aan het begin van de kerstvakantie van 2010 stuurde een collega me een flashmob toe die ik erg leuk vond.
Daarom stuurde ik hem door naar mijn zus.
Zij reageerde erg enthousiast op het feelgoodfilmpje en stuurde het op haar beurt weer door naar andere mensen.
Dat was een paar weken voor haar onverwachte overlijden.
Op tweede kerstdag klik ik het graag aan om te luisteren en te kijken naar het vrolijke filmpje en te denken aan mijn zus die daar indertijd zoveel plezier aan beleefde.

https://www.youtube.com/watch?v=SXh7JR9oKVE

Maandag 25 december

Een bijdrage van Piet Jan Rebel:

O Jezus, maak mij arme
in deze heilige tijd
uit goedheid en erbarmen
zelf voor uw komst bereid.
NLB 439: 4 – Verwacht de komst des Heren

Deze eerste regels van het vierde couplet van lied 439 verwerkt Dietrich Bonhoeffer in zijn boek Ethiek.
Omdat we ons in geen geval mogen vergissen, kan het ons niet duidelijk genoeg gezegd worden.
Niet wij bereiden de weg voor Jezus.
Alleen de komende Heer zelf kan dat doen.
Jezus zelf moet Zijn eigen weg voorbereiden en gaan.
Hij komt uit eigen wil, uit eigen kracht, uit eigen liefde.
Hij is Zijn eigen wegbereider, daarom kunnen wij Zijn wegbereiders zijn.
Maar zonder Zijn goedheid en erbarmen zal dit niet gaan.
In twijfel en onzekerheid is de gave van Advent evenveel waard als de gave van Kerst.
Hopen is evenveel waard als ontvangen.
Wij bidden om zowel het ene als om het andere.

Zondag 24 december

Een bijdrage van Els Sytema:

Kerstavond

Het gordijn is dicht.
Er zijn slechts voeten op het toneel
en gedempte stemmen
achter de roodfluwelen muur.
De zaallampen geven scherp zicht
op mensen die als dronken dirigenten
zwaaien naar verlate vrienden.
Er is lawaai, er is gelach, er wordt ontmoet.
Als de lichten doven, baren
zij een verwachtingsvolle gloed.
Eeuwenoud is het verhaal,
Maar soms dondert er een engel
van de zoldering of verdwaalt
Jozef in zijn zinnen
en haalt de souffleur hem
weer luidkeels binnen.
Het kan gebeuren dat Maria’s
wijze woorden weer het
verlangen naar vrede voeden.
Op het gordijn een verzoek voor allen:
De telefoon uit sp. Er is een letter
uit de plooi gevallen.

Open het gordijn, de zaal
in kristalstilte bevroren,
een kinderbed, de melodie van
een berceuse, daarna een paukenslag,
een stem die zegt:

“Ons is een Kind geboren.”


Sjouke Sytema

Zaterdag 23 december

Een bijdrage van Wil van Dijk:

Kerstnacht

Kerstnacht – het woord is als een lafenis,
een koele sneeuw, glanzend onder het zachte
stralen fer sterren – op de landen is
het weerloos stil, een ongerept verwachten.

Kerstnacht – het eenzaam zwerven der gedachten
rondom het oud verhaal, het nimmer uit te spreken
verlangen naar het helder zingen in de nacht 
en
het opgaan van de ster, een lichtend teken.

Kerstnacht – het sneeuwt op een geschonden aarde,
dun en verschuivend trekt een huivering
van ijle val, een lichte zuivering
het vragen dat wij ongestild bewaarden.

Ida Gerhardt

‘Ere zij God’ duurt lang

Ik zou de kerstgeschiedenis vertellen.
De kleintjes kwamen om het orgel staan.
Ik hoorde wel, dat iemand stond te bellen
maar onder het zingen kon ik niet naar voren gaan

‘k Had anders eerst wel uit het raam gekeken,
maar dat was nu, vond ik, de eer van God te na.
’t Zou oneerbiedig zijn de zang te breken,
wij zongen – tweede stem – het lied der engelen na.

‘Ere zij God’ duurt lang en ‘Vrede op aarde”.
Ik liet maar bellen tot het allerlaatste refrein.
Toen zag ik Wie er door de ruiten staarde:
Het Kind vroeg in een kind, of Hij er bij mocht zijn.

Okke Jager

Vrijdag 22 december

Een bijdrage van Marja van der Wees:

Onze kerststal

Ieder jaar komt in onze familie, nu in ons gezin, deze kerststal van zolder. Niet sinds een paar jaar, maar sinds precies honderd jaar. De stal en beeldengroep kreeg mijn vader in oktober 1923 cadeau voor zijn achttiende verjaardag. Een geschenk met eeuwigheidswaarde, zou je zeggen. De beeldengroep is een samenraapsel van verschillende groepen. Jozef en Maria zijn van Saksisch porcelein, de beide engelen zijn van wat grover materiaal. Bovendien is Jezus, zeker vergeleken bij zijn ouders, wat groot uitgevallen. De schapen hebben ook een formidabele afmeting, vooral als je ze ziet naast de os en de ezel. Of mijn vader er blij mee was? Och, wat zou je het liefste als verjaardagscadeau willen ontvangen als rooms-katholieke jongen van achttien? Een kerststal toch?

Onze kerststal, dit jaar precies honderd jaar oud, vertelt ook dit verhaal en wordt er steeds mooier door.

Marja van der Wees

Donderdag 21 december

Een bijdrage van Mathilde Kroon:

Kerst in Cuba.
Er zijn wereldwijd landen waar het lang niet zo vanzelfsprekend is voor christenen om (openlijk) kerst te kunnen vieren, zoals bij ons.
Mathilde Kroon

Woensdag 20 december

Een bijdrage van Mariëtte Goudzwaard:

Kerstgedachte, naar aanleiding van Lucas 2: 1

Keizer Augustus, de machtigste man van de wereld, schrijft een volkstelling uit. Hij wil weten over hoeveel mensen hij nu eigenlijk de macht heeft. En dus komt iedereen in beweging, ze moeten allemaal naar de plek waar ze vandaan komen. Ook Jozef en Maria, naar Bethlehem.

Dit bevel van de keizer zorgt ervoor dat Jezus in Bethlehem geboren wordt, in de stad van David.

Daar is het heil voor de hele wereld begonnen. De keizer denkt dat hij alle macht heeft, maar ondertussen begint het leven van een kind dat de wereldgeschiedenis zal veranderen.

Het is maar heel klein en onbeduidend, maar toch van beslissende invloed.

Dat geeft mij hoop dat, hoewel de machtigen der wereld denken dat ze alle touwtjes in handen hebben, er toch beslissende en hoopvolle dingen gebeuren buiten hen om.

We merken niets van de aanwezigheid van God, maar zou hij/zij toch nog invloed hebben, ook al zien we het niet?

Met deze hoop gaan we het Kerstfeest in.

Mariëtte Goudzwaard.

Dinsdag 19 december

Een bijdrage van de diaconie:

Een plek van hoop III

In de buurtkringloop van Stichting Overhoop is ook een kapsalon gevestigd.
Voor een kleine prijs kunnen bewoners uit de wijk hun haar laten knippen.
En altijd staat de koffie en thee klaar.
Er is aandacht voor menswaardig bestaan. Ieder mens wordt gezien.

De kringloopwinkel geeft een tweede leven aan kleding en allerhande spullen.
Ook de naai- en repairclub die samenkomt in de buurthuiskamer laat zien hoe je samen kan werken aan een duurzamer wereld.


Gebed:
Heer, zoals U zorgt voor ons,
laat ons met aandacht en zorg
de medemens tegemoet treden
en zorgen voor een duurzamer wereld.

Maandag 18 december

Een bijdrage van Rini van Zeggelaar:

Morgengebed

Tot U, God, roep ik in de vroege morgen

Help mij te bidden

En mijn gedachten te richten op U,

Ik kan het niet alleen.

In mij is duisternis, bij U is licht

Ik ben eenzaam, Gij verlaat mij niet.

Ik ben bevreesd, bij U is hulp.

Ik ben onrustig, bij U is vrede.

In mijn hart is bitterheid, bij U is geduld.

Ik begrijp Uw wegen niet, maar Gij kent mijn weg.

Dietrich Bonhoeffer

Zondag 17 december

Een bijdrage van Dorien Schouten:

Lied 449

In de duisternis verwachte wij
het lied dat komen zal,
Hem, die in de nacht der nachten
Wordt geboren in een stal.
Onze hunkerende ogen
Blijven op één doel gericht,
op de opgang uit den hoge,
de verschijning van het licht…

(Jan Willem Schulte Nordholt en Wim Ruessink)

Zaterdag 16 december

Een bijdrage van Annette Kerkstra:

De mees en de duif

’Zeg, hoeveel weegt een sneeuwvlok?’ vroeg een mees aan een wilde duif. ‘Minder dan niks’, gaf die ten antwoord. ‘Dan moet ik je een merkwaardig verhaal vertellen’, zei de mees. ‘Ik zat op de tak van een den, dicht bij de stam, toen het begon te sneeuwen. Niet hevig, met stormgeweld, nee, als in een droom, zonder geluid of gewicht. Daar ik niks beters te doen had, begon ik de sneeuwvlokken te tellen die op de twijgen en naalden van mijn tak vielen en daar aan bleven hangen. Op de kop af driemiljoen zevenhonderd eenenveertigduizend negenhonderd tweeënvijftig waren het er. Toen de driemiljoen zevenhonderd eenenveertigduizend negenhonderd drieënvijftigste vlok omlaag kwam – minder dan niks, zoals je zegt – brak de tak af.’ Daarop vloog de mees weg. De duif, sedert de dagen van Noach gespecialiseerd in dit soort vragen, zei na enig nadenken bij zichzelf: ‘Misschien ontbreekt er nog maar één enkele stem van één enkele mens om de vrede in de wereld te verwerkelijken.’

Kees Waaijman

Vrijdag 15 december

Een bijdrage van Peter Lindhoud:

Kerst 1980

Onze eerste Kerst in Zambia, Afrika.
We hadden besloten een deel van de Kerstvakantie in het buurland Malawi door te brengen. 
De dag voor Kerst kwamen we aan in Zomba.
In het gastenverblijf van de Church of Central Africa Presbyterian (CCAP) lag een aankondiging dat er op Kerstavond in de enorme kerk, gebouwd eind 19
de eeuw naar Schotsmodel, een Kerstspel zou worden opgevoerd door de vrouwenvereniging van de plaatselijke CCAP gemeente.
Om 19.30 zat de kerk al tjokvol voor de opvoering die om 20.00 uur zou beginnen.
Je weet nooit of dat ook het geval zou zijn: Afrikanen hebben immers de tijd en wij het horloge, was inmiddels onze ervaring.

Ongeveer 20.00 uur begon de opvoering dan toch echt.
De lichten in de kerk werden gedoofd.
De spanning steeg, het was doodstil.
Ineens gingen de lichten bij het liturgisch centrum aan.
Een stem vanachter een scherm begon het Kerstverhaal te vertellen.
Vervolgens verscheen er een struise Malawiaanse engel met grote blinkende vleugels die met luide stem aan de herders in het veld de blijde boodschap van de geboorte verkondigde.
De verbaasde herders werden omgeven door een aantal vrouwen die al blatend rondkropen.
De kerk reageerde enthousiast op het schouwspel.
Na de opvoering werden handen geschud en elkaar een ‘blessed Krissiemassie’ toegewenst.

Elk jaar weer denk ik terug hieraan terug en aan de zwarte schapen.
Ook in onze samenleving.

Donderdag 14 december

Een bijdrage van de diaconie (Richard Kemper):

Doe het toch maar III

als ode aan het leven
aan de liefde
aan de tegenzin

doe het toch maar
als verzoeking
aanmoediging

geloven
willen

verzetten
koesteren
liefhebben
zonder verontschuldiging zijn
aankaarten
vingers op zere plekken leggen
herdefiniëren

doe
het
toch
maar

maken
creëren
blootleggen

benoemen
vieren
veranderen

vertellen
tegenspreken
goedpraten
verzoenen
troosten.

(uit Doe het toch maar van Babs Gons)

Woensdag 13 december

Twee muzikale bijdragen van David van Dijk, Blos van Harry Sacksioni en Here comes the sun van George Harrison in een arrangement van Sacksioni:

Dinsdag 12 december

Een bijdrage van de diaconie:

Een plek van hoop II

In de wijk Overvecht wordt elke donderdagavond in de buurthuiskamer van Stichting Overhoop een gratis maaltijd geserveerd. 
Iedereen kan mee eten, aanmelden is niet nodig.
Is er te weinig voor iedereen die aanschuift, wordt het eten dat er is, gedeeld.
Is er teveel, wordt de rest de volgende dag gebruikt.
De buurthuiskamer is een gastvrije plek waar buurtgenoten van allerlei afkomst elkaar ontmoeten, samen eten, verhalen en ervaringen delen.

Gebed: Heer, leer ons niet te leven voor onszelf, leer ons gastvrij te zijn en te delen van de overvloed die U ons geeft.

Maandag 11 december

Twee bijdragen: een gedichtje van Margreet Zwart en een foto van Hans- Paul Siderius:

Na de kortste dag
wordt in de nacht
nieuw licht geboren
onze Hoop

Zondag 10 december

Een bijdrage van Ype Viersen:

DE RONDE VAN DE GEVANGENEN

Vincent van Gogh heeft ‘La Ronde des Prisonniers’ niet geschilderd met het oog op advent. Toch vind ik het wel bij deze weken passen. Een kale binnenplaats omringd door hoge muren. Een besloten wereld zonder uitzicht. Geen enkele boom of plant. De muren zijn groen uitgeslagen door vocht en vuil. Hoge ramen met tralies. En in die benauwde wereld lopen de gevangenen hun rondjes. Zonder onderling contact. “Afstand houden en doorlopen!” Langs de kant staan twee ambtenaren te praten en een bewaker kijkt ongeïnteresseerd toe.

Ik denk terug aan adventsweken in een huis van bewaring of gevangenis. Veel gedetineerden zijn tussen de 30 en 35 met jonge kinderen thuis. Dan begint de maand december direct met schuldige afwezigheid als Sinterklaas langskomt.

In de weken erna wordt het niet beter. Alle warme en koude drukte van de komende kerstdagen dringt door tot over hoge muren en tot achter gesloten deuren. Maar jij zal er niet bij zijn. Spanning en irritaties alom. “Voor mij mag het wel weer januari zijn.”

Van Gogh heeft het schilderij gemaakt toen hij opgenomen was in de inrichting van Saint-Rémy. Laat het schilderij zien hoe hij daar zelf het leven heeft beleefd? Doods en eentonig?

Ook nu zien gedetineerden in het schilderij vaak een beeld van hun wereld. Maar je hoeft niet in de gevangenis te zitten om de beklemming te voelen die van het schilderij uitgaat.

En toch is het een ‘adventsschilderij’. Vanwege die ene man vooraan, die niet opgaat in die eentonige tredmolen. Hij kijkt naar ons, als enige. Alsof hij aangesproken wordt door een stem van buiten. Alsof zijn wereld toch groter is dan die besloten wereld zonder uitzicht.

Ik vraag me af: Wat zou die stem van buiten geroepen hebben?

Ype Viersen

Zaterdag 9 december

Een bijdrage van Ruud Moll:

Het was met Kerstmis bij hen altijd iets te rood en iets te groen.
Ze deden keurig alle dingen die de meeste mensen doen.
Ze aten het ene jaar rollade en het andere jaar kalkoen.
En in de kerstboom hingen moegezongen engelen
een beetje sneu aan stukjes ijzerdraad te bengelen.

Dit is het eerste couplet van een liedje van Jules de Corte.
Het heeft iets treurigs. Daar gaan we weer. Op weg naar een voorspelbaar kerstfeest.

Ik heb altijd een zwak gehad voor deze blinde ziener.
Hij was (maatschappij-) kritisch en begaan met de wereld om zich heen en ver weg,
Met kerst en het kerstfeest had hij grote moeite.
Als pacifist hekelde hij de schijnheiligheid van een vreedzame kerst in een wereld vol oorlog en geweld.
Hij heeft ook dit jaar weer gelijk. Aan gewapende conflicten geen gebrek.
Ook niet in de regio waar ooit het kerstkind in de kribbe lag.

En toch wordt ook dit jaar weer het kerstkind geboren.
God maakt zich kwetsbaar en komt naar ons toe in onze werkelijkheid.
God is niet een afstandelijke God, maar een God die ‘midden onder ons’ is.

Maar wacht even , ik ga veel te snel. Het is pas 9 december vandaag.
Er brandt pas 1 kaarsje in de nacht. Het is adventstijd.
Uitkijken naar… dromen.

Advent is kijken naar wat komt.
Advent is durven dromen,
is licht zien in de duisternis,
geloven dat God met ons is
en dat zijn rijk zal komen.
(Dromen van een ‘ agenda van hoop’. Maar dan wel voor de hele wereld.)

Ruud Moll

Vrijdag 8 december

Twee bijdragen van Maria Walvoort – de Mol :

En laat ons bidden

In de stilte
komt Gods woord.
In de nacht
ontsteekt hij licht.
Als alles dood schijnt,
schenkt hij leven.

Laat ons waken
tot het licht opgaat.
En laat ons bidden.

Laat ons al wat verkild is
genezen met tederheid.
En laat ons bidden.

Laat ons hopen.
Wat afsterft
is bron van leven.
En laat ons bidden.

Laat ons stiller leven.
Er is rijkdom in het verzaken.
En laat ons bidden.

Laat ons blij zijn.
Aan de verdorde stam
ontspringt een nieuwe twijg.
En laat ons bidden.

In alles zijt gij:
God-met-ons.
In licht, in duisternis,
in leven, in dood.
Met u gaan wij
de dag tegemoet.

Frans Cromphout sj (1924-2003)

LIEFDE EN LICHT

‘Als alles duister is
ontsteek dan een lichtend vuur dat
nooit meer dooft,
vuur dat nooit meer dooft.’

Om licht bidden wij,
voor mensen die in het donker leven.
Voor mensen die in nood zijn,
waar ook op de wereld.
We bidden voor hen die licht brengen
in de duisternis.
Als engelen van liefde en mededogen.
Amen.

Donderdag 7 december

Een bijdrage van Pauline Winkler:

The angel Gabriel from heaven came

1. The angel Gabriel from heaven came
His wings as drifted snow his eyes as flame
“All hail” said he “thou lowly maiden Mary,
Most highly favored lady,” Gloria!

2. “For know a blessed mother thou shalt be,
All generations laud and honor thee,
Thy Son shall be Emanuel, by seers foretold
Most highly favored lady,” Gloria!

3. Then gentle Mary meekly bowed her head
“To me be as it pleaseth God,” she said,
“My soul shall laud and magnify his holy name.”
Most highly favored lady. Gloria!

4. Of her, Emanuel, the Christ was born
In Bethlehem, all on a Christmas morn
And Christian folk throughout the world will ever say:
“Most highly favored lady,” Gloria!

Hier hoor je Pauline zingen ->

Woensdag 6 december

Een bijdrage van Marianne van den Berg:

Wens 

In mijn leven staan drie woorden centraal en ze beginnen alle drie met een V:
verbinding, vertrouwen en veiligheid.

Bij heftige gebeurtenissen raak ik de verbinding met mezelf kwijt en zo ook met de drie V’s.

Het terugvinden van het contact met mijn hart is het enige wat helpt tegen angst, wantrouwen en dreiging.

Mijn wens voor ieder: blijf in contact met je hart en beschadig geen medemens.

Je vindt dat mooi weergegeven in het filmpje.

Marianne van den Berg

Dinsdag 5 december

Een bijdrage van de diaconie:

Een plek van hoop !

In de wijk Overvecht is sinds enkele jaren een sociale buurtwinkel met tweedehands spullen, een kapperszaak en een buurthuiskamer. Ook bieden de vrijwilligers die er werken ondersteuning aan gasten, soms vluchtelingen. Ze geven hen financiële steun en praktische hulp. Mensen zonder onderdak kunnen gebruik maken van een van de vijf gastenkamers, waar ze op adem kunnen komen. Het is een plek van ontmoeting en aandacht, van hoop.

Deze adventsperiode wordt er wekelijks gecollecteerd voor Stichting Overhoop, die deze mooie plek mogelijk maakt.

Gebed: Heer, zoals U naar ons omziet, laat ons omzien naar mensen om ons heen.

Maandag 4 december

Een bijdrage van Reinder Bosman, Reinder trakteert ons op een gedicht van zijn vader, Hendrik Jan Bosman:

Johannes 1:14

De atheïst keek smalend op en snoof,
Met een gezicht of hij me wou scalperen:
‘Wat hoor ik daar? Zeg jij daar: “Ik geloof”?
Daar zou ik me toch wel wat voor gêneren.
Kijk, ik heb ook gebedjes moeten leren
Maar als je opgroeit, snap je: dit is dwaas!
Jij hebt toch ook de Sint af moeten zweren?
En God is net zo echt als Sinterklaas!’
Ik keek de man –ik denk een filosoof–
Verbijsterd aan en zei: ‘Wil jij beweren
Dat er geen Sint is? Ben je blind en doof?
Wie zie je ieder jaar dan paraderen?
Hoor je geen kinderzang in hoger sferen?
Zie je de pakjes niet, het speculaas?
Dat er een Sint is, kan geen mens negeren
En God is net zo echt als Sinterklaas
En nee, er zit in mijn verstand geen kloof
Ook ik weet van gehuurde baard en kleren
Maar Sint is niet gevallen. Hij verschoof:
Wij zelf zijn Sint, als wij op rijm trakteren,
Een schoenvol aandacht aan elkaar spenderen
Dat heilig spel maakt ons tot Pieterbaas
Sint is er, omdat wij hem incarneren
En God is net zo, echt! Als Sinterklaas:
Zijn Woord werd vlees, kwam onder ons verkeren
Dus beste makker, staak je wild geraas
Mij zul je niet tot ongeloof bekeren
Want God is net zo echt als Sinterklaas!’

Hendrik Jan Bosman

De cantorij zingt het litaniegebed dat Dorien Schouten en Len Borgdorff maakten voor advent (klik op de tekst voor een pdf) :

Halen en brengen
Is het niet makkelijk om zelf naar een viering te komen, dan halen we je graag op. Bij contact vind je daarvoor een telefoonnummer.

Huis in de Wijk
Huis in de Wijk is een ontmoetingsplek, een huiskamer voor de bewoners van Tuindorp en de omliggende wijken. Maar het is ook een plek om gericht deel te nemen aan allerlei activiteiten. Er is een breed aanbod, voor denkers en doeners, voor elk wat wils. Van een kookworkshop, of een filmavond tot een lezing of een gesprek rond een aansprekende thema. Een actueel overzicht van de activiteiten kun je vinden in de agenda.

Voor meer informatie: Els Sytema

Opvang
Tijdens de zondagse diensten is er oppas aanwezig voor de kinderen. Aan het eind van de dienst komen ze in de kerk, zodat ook zij de zegen mee krijgen.

Speciale activiteit
Gemiddeld eens in de vier weken is er tijdens de viering een speciale bijeenkomst voor de kinderen. Met een verhaal, gesprek of spel willen we kinderen op hun eigen niveau betrekken bij het geloof. In de weken voor Kerst en Pasen hebben we speciale projecten en Palmpasen is elk jaar een feest. Let op de agenda op de homepage.

Orgel

Ruprecht-Orgel
Het orgel dat de Utrechtse Tuindorpkerk siert, werd tussen 1704 en 1715 gebouwd voor de Minderbroederskerk te Roermond. Bouwer was vrijwel zeker de uit Westfalen afkomstige orgelmaker Conradus Ruprecht II. Van zijn belangrijke oeuvre bleef verder slechts enig pijpwerk en een tweetal orgelkasten bewaard, zodat het Utrechtse Tuindorpkerk-orgel als een uniek instrument kan worden bestempeld.
Meer informatie over het orgel: www.stichtingruprechtorgel.nl

Psalmen voor Nu groep
Met enige regelmaat wordt er in de diensten door onze jongeren één van de ‘Psalmen voor Nu’ of andere muziek gespeeld en gezongen. Dit onder leiding van David van Dijk, die voor de diverse muziekinstrumenten mooie arrangementen componeert.
Neem voor meer informatie contact op.

Cantorij
De cantorij van de Tuindorpkerk bestaat uit een groep enthousiaste gemeenteleden. Onder leiding van cantor-organist Dorien Schouten repeteert de Cantorij wekelijks om regelmatig mee te werken aan de zondagse vieringen, maar ook bij bijzondere gelegenheden.
Repetities: donderdagavond 19.30-21.00 uur in de Tuindorpkerk.
Wil je een keer mee komen zingen op donderdag? Van harte welkom, de deur onder de toren is open. Of neem contact op met Dorien Schouten. Voor meer informatie: dorienschouten@gmail.com / 06-11924515

Nieuwe vormen
Wij zijn voortdurend bezig met het vernieuwen van onze vieringen. We bieden deze vieringen aan onder de noemer Vierkrachtviering. Bij de Vierkrachtviering worden vooral ook gemeenteleden betrokken. We willen namelijk ook hun verhalen horen. Gelukkig hebben we als Tuindorpkerk veel muzikaal en ander creatief talent in huis en we mogen ook rekenen op onze gastvoorgangers die graag meewerken.

Kunst- en Interieurcommissie Tuindorpkerk
In de kerkzaal van de Tuindorpkerk verzorgt de kunst- en interieurcommissie Tuindorpkerk (KIT) exposities van schilderijen en andere beeldende kunst van kunstenaars die bereid zijn werk in de kerk te exposeren dat qua stijl, thema of kwaliteit binnen onze muren past. Het werk dat tentoongesteld wordt is niet per definitie religieus van aard, maar roept wel altijd religieuze of spirituele reflecties op bij de toeschouwer. Soms exposeren we werk van gemeenteleden. Hier vind je een overzicht van de kunstenaars die de afgelopen jaren in de Tuindorpkerk hebben geëxposeerd. Als je suggesties voor een nieuwe expositie hebt, kun je deze mailen aan kit@tuindorpkerk.nl.

Gedenken
In de dienst is er ook gelegenheid voor gebed en gedenken. In stilte en in woord is er tijdens onze vieringen altijd een moment om stil te staan bij diegenen die er niet meer zijn, of mensen waar we in gedachten bij willen zijn.

Gedachtenisdienst
Rond 2 november (Allerzielen in de katholieke traditie) is er in de Tuindorpkerk de gedachtenisdienst, waarin we onze gestorvenen gedenken. We ontsteken een kaars voor alle gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden. Ook kunnen gemeenteleden een kaarsje aansteken voor dierbaren die (langer geleden) zijn overleden.

Doopdiensten
Het teken van de doop vertelt je dat je met Jezus de weg van God mag gaan. Het allerkleinste kind mag dit teken van de verbondenheid tussen God en mens al ontvangen. Maar ook de volwassene die voor God kiest en Jezus wil navolgen, kan zijn keuze door het teken van de doop bevestigen en bekrachtigen.

Kruisjes
In de kerkzaal hangt links van het liturgisch centrum een groot kruis, met daaromheen kleinere kruisjes.
De kruisjes rechts van het grote kruis hebben vier gelijke benen: de twee houten latjes kruisen elkaar precies in het midden. Dit zijn de doopkruisjes. Een dergelijk kruisje wordt opgehangen in de week nadat in onze kerk een kind is gedoopt en de naam van de dopeling in de dooprol is bijgeschreven. Op de achterkant staan op een plaatje de naam van de dopeling genoteerd en de data van geboorte en doop.
De kruisjes die aan de linkerkant van het grote kruis hangen, noemen we gedachteniskruisjes. Zij herinneren aan de gemeenteleden die gestorven zijn. Op de zondag na het overlijden van iemand die bij onze gemeente hoort, wordt een gedachteniskruisje in een standaardje op de tafel van het liturgisch centrum geplaatst. De voorganger steekt daarbij een olielampje aan met het licht van de paaskaars.
In de week na de dienst wordt het kruisje, voorzien van de naam van de overledene en de geboorte- en sterfdatum, naast het grote kruis opgehangen.
Eén jaar blijven de kruisjes om het grote kruis hangen. Daarna worden ze van de wand gehaald. Op de zondag, een jaar na doop of overlijden, komen ze weer in de standaard van de tafel van het liturgische centrum. Voorganger en gemeente staan onder andere in gebed stil bij de doop of de dood van ons gemeentelid, een jaar eerder. Na de dienst krijgt de familie het kruisje mee naar huis. De familie wordt altijd expliciet uitgenodigd voor deze dienst.

Diaconie
Als kerk vinden wij het belangrijk dat we omzien naar andere mensen, ervoor zorgen dat mensen zich goed voelen en vanuit hun kracht kunnen leven. Dat lukt helaas niet altijd. Soms kun je in de problemen zitten. Dan kun je behoefte hebben aan hulp. Vanuit de kerk zien we het als onze opdracht de ander nabij te zijn, te helpen, dat noemen we diaconaat. Er zijn mensen binnen de kerk die zich speciaal inzetten om hierin een helpende hand te bieden.

Kerkenraad
De kerkenraad is het bestuur van de Tuindorpkerk. Ze bestaat uit alle ambtsdragers en wordt zonodig aangevuld met vertegenwoordigers van commissies en werkgroepen. De raad behandelt en behartigt de activiteiten in en rond de Tuindorpkerk. Het dagelijks bestuur van de kerkenraad wordt gevormd door het moderamen.

Predikant
De Tuindorpkerk heeft als vaste predikant ds. P.J. (Piet Jan) Rebel. Hij is aanspreekpunt voor de gemeente. Via contact kun je de predikant bereiken. In onze vieringen gaan behalve ds. Rebel ook regelmatig theologen voor die lid zijn van de Tuindorpkerk of die daarmee op een bijzondere wijze zijn verbonden.

De (gast)voorgangers dragen bij aan de vieringen, vaak ook aan vieringen met een bijzonder karakter, denk aan onze Vierkrachtvieringen, ze verzorgen leerhuizen, zijn betrokken bij gesprekskringen en/of maken deel uit van een of meer commissies van de Tuindorpkerk.

Kampeerweekend
In de zomer strijkt een groot deel van de Tuindorpkerkers met tenten en caravans neer op een camping bij Baarn. Dat gebeurt al tientallen jaren. Het is een weekend vol vrijheid en gemeenschappelijke activiteiten. Op zondagmorgen is er een openluchtviering waarbij zich vanzelf veel mensen van buiten de Tuindorpkerk aansluiten.

Activiteiten
Wij zijn een actieve gemeente, gedurende het hele jaar organiseren wij activiteiten vanuit de Tuindorpkerk. Van kleine gesprekskringen en leerhuizen tot een geheel verzorgd kampeerweekend. Bij ons is er ruimte voor ieder project.

Ook binnen de dienst is er ruimte voor creativiteit, we hebben verschillende muzikale groepen, een bloemengroep en nog veel meer.

Bedankt voor de aanmelding.

Liturgie
De liturgie in de Tuindorpkerk heeft een heel eigen karakter door de aandacht die gegeven wordt aan de Joodse wortels van het christelijk geloof. Zo wordt elke zondagmorgen een (klein) gedeelte gelezen uit de Tora afdeling, die de sabbat voorafgaande aan de zondag in de synagoge gelezen is.

Bloemengroep
Elke zondag staat er weer een bloemenboeket in het liturgisch centrum, verzorgd door de bloemengroep. De bloemen zijn altijd passend bij de liturgische kleur van dat moment. Na de dienst worden de bloemen naar mensen gebracht die een felicitatie of ondersteuning vanuit de kerk krijgen.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Caroline Jansze.

100 Euro

Doopdiensten
Het teken van de doop vertelt je dat je met Jezus de weg van God mag gaan. Het allerkleinste kind mag dit teken van de verbondenheid tussen God en mens al ontvangen. Maar ook de volwassene die voor God kiest en Jezus wil navolgen, kan zijn keuze door het teken van de doop bevestigen en bekrachtigen.

50 Euro

25 Euro

10 Euro

5 Euro

Commissie Groene Kerk
Sinds 2012 is de Tuindorpkerk aangesloten bij een groeiende groep geloofsgemeenschappen die zich hard maken voor duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap. In dat kader organiseert de commissie met regelmaat acties in de kerk om dit te bereiken. Zie ook www.groenekerken.nl. Wil je hier ook aan bijdragen, neem dan contact op.

Kruisjes
In de kerkzaal hangt links van het liturgisch centrum een groot kruis, met daaromheen kleinere kruisjes.

De kruisjes rechts van het grote kruis hebben vier gelijke benen. Dit zijn de doopkruisjes. Een dergelijk kruisje wordt opgehangen in de week nadat in onze kerk een kind is gedoopt en de naam van de dopeling in de dooprol is bijgeschreven. Op de achterkant staan op een plaatje de naam van de dopeling genoteerd en de data van geboorte en doop.

De kruisjes die aan de linkerkant van het grote kruis hangen, noemen we gedachteniskruisjes. Zij herinneren aan de gemeenteleden die gestorven zijn. Op de zondag na het overlijden van iemand die bij onze gemeente hoort, wordt een gedachteniskruisje in een standaardje op de tafel van het liturgisch centrum geplaatst. De voorganger steekt daarbij een olielampje aan met het licht van de paaskaars.

Eén jaar blijven de kruisjes om het grote kruis hangen. Daarna worden ze van de wand gehaald. Op de zondag, een jaar na doop of overlijden, komen ze weer in de standaard van de tafel van het liturgische centrum. Voorganger en gemeente staan onder andere in gebed stil bij de doop of de dood van ons gemeentelid, een jaar eerder. Na de dienst krijgt de familie het kruisje mee naar huis. De familie wordt altijd expliciet uitgenodigd voor deze dienst.

Gedachtenisdienst
Rond 2 november (Allerzielen in de katholieke traditie) is er in de Tuindorpkerk de gedachtenisdienst, waarin we onze gestorvenen gedenken. We ontsteken een kaars voor alle gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden. Ook kunnen gemeenteleden een kaarsje aansteken voor dierbaren die (langer geleden) zijn overleden.

Samen gedichten lezen
Leo Vroman schreef: “Gedrukte letters laat ik u hier kijken, maar met mijn warme mond kan ik niet spreken, mijn hete hand uit dit papier niet steken; wat kan ik doen? ….. “ Ik weet maar één ding: Kom en doe mee! Doe vier keer per jaar mee op zondag van vijf tot acht en lees met ons poëzie. Inmiddels al wel een jaar of tien komt een gezelschap van meest Tuindorpkerkers bij elkaar om samen een bundel gedichten te lezen. Waarom samen lezen? Omdat gedichten soms net puzzeltjes zijn en dan kun je elkaar helpen om de betekenis op te sporen. Of omdat één regel uit een gedicht je soms zo raken kan, dat je dat graag met anderen wilt delen. Of omdat je poëzie moet horen en je een gedicht aan andere mensen kunt voorlezen. Of omdat het er anders niet van komt om gedichten met aandacht te lezen. Of omdat je benieuwd bent wat anderen vinden van dat ene gedicht dat jou zo trof. Of omdat …. Zeg het maar en doe mee. Hoe gaat het? We lezen twee bundels per jaar, de ene op twee avonden in november, de andere op twee avonden in maart. Iedere deelnemer kiest uit die bundel zijn favoriete gedicht uit, leest deze voor aan de andere deelnemers en dan hebben we het er over. Dat is alles en het blijkt voldoende te zijn voor gezellige, onderhoudende en leerzame bijeenkomsten. Hoewel …eerlijkheidshalve moet er bij worden gezegd dat we eerst samen eten. Dat doet de sfeer ook heel goed. Daar gaat het natuurlijk niet om, maar het is wel mooi meegenomen. Wie meer wil weten: ally.bouter@xs4all.nl en yviersen@gmail.com

Heren op Leeftijd
Het HOL-gezelschap is een open groep van Heren Op Leeftijd, die een keer per maand samen koffie en/of een glaasje drinken en daarbij de laatste ontwikkelingen in kerk, staat en maatschappij tegen het licht houden. De deelnemers zijn veelal bezoekers van de Tuindorpkerk; er zijn trouwe bezoekers en anderen schuiven zo nu en dan aan. Het kan allemaal. Het is een mogelijkheid om andere heren (beter) te leren kennen, je hart te luchten over bovengenoemde ontwikkelingen of om er gewoon even uit te zijn. Iedere eerste vrijdagmorgen van de maand, van 10.30 – 12.00 uur in de huiskamer van het Huis-in-de-wijk. Inlichtingen bij Mendé Scholten, tel. 271 01 58 of bij Ype Viersen, tel. 06 – 13 15 40 05

Female & Fifty
Female and fifty (F&F) is een groep vrouwen van 50plus rond de Tuindorpkerk die ongeveer tien keer per jaar op de tweede vrijdag van de maand bij elkaar komt. Een avond van F&F vindt plaats in het Huis in de Wijk en begint regelmatig maar niet per se met een gezamenlijke maaltijd. Daarna is er een gezamenlijk activiteit die kan variëren van het bekijken van een film, het samen zingen onder begeleiding, een creatieve activiteit tot een avond waarop iemand wordt uitgenodigd die iets vertelt of ons begeleidt bij een onderwerp waarin hij of zij deskundig is. Alles onder het genot van koffie/thee en eventueel een borrel na. Voor nadere informatie kun je terecht bij: Anneke van Dijk, telefoon 030-2713720 of Tineke Drogendijk, telefoon 030-2711844.

Jeugdgroep

De jeugdgroep van de Tuindorpkerk bestaat uit een groep van ongeveer 20 kinderen en jongeren tussen de 12 en 18 jaar. De leiding van de groep bestaat uit ouders. Doel van de groep is overdracht van geloofservaring en het versterken van de onderlinge contacten.

Ieder jaar wordt een aantal huiskamerdiensten gehouden in het Huis in de Wijk. Enkele keren per jaar wordt tijdens huiskamerdiensten een bijdrage aan een jeugddienst of een Vierkrachtviering voorbereid. Ook helpen de jongeren ongeveer één keer in de zes weken bij het naar de kapel begeleiden van de bewoners van Bartiméushage in Doorn.

Daarnaast worden er vrijdagavondactiviteiten georganiseerd. Bijvoorbeeld samen film kijken, naar de klimmuur, bowlen, biljarten en Sirkelslag.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met de jeugdouderlingen.

Basiscatechese
Kinderen uit groep 7 en 8 volgen twee jaar basiscatechese op een doordeweekse avond. Het gaat om een programma van jaarlijks tien wekelijkse bijeenkomsten van een uur. Het eerste jaar staan christendom, jodendom, islam, beelden en symbolen centraal. Het tweede jaar draait om de bijbelverhalen. Doel is kinderen te leren om zelf hun weg te zoeken, ze te leren denken als christen. Er wordt van alles uitgelegd, maar de kinderen moeten vooral zelf nadenken.
Voor meer informatie kan je contact opnemen met Jan Wilten.

Leerhuizen
Regelmatig wordt in de Tuindorpkerk een leerhuis georganiseerd. Soms rondom een boek, soms rondom een thema. De leerhuizen zijn soms een enkele avond, soms drie avonden. Ook vinden wel leerhuizen overdag plaats. Deze leerhuizen worden aangekondigd op de site, via de Nieuwsbrief en tijdens een viering.

Mediatief bijbellezen
Stilte is mogelijk in de mode, stil zijn rond het Woord is al zo oud als het christendom. De stilte zoeken om iets van God op te vangen, dat is wat een groep uit onze gemeente al een aantal jaren oefent, elke tweede dinsdagavond van de maand. De basis is een Bijbeltekst, en de avond bestaat vooral uit stilte en gebed. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. Heb je belangstelling, neem dan contact op met Dorothee Markus of Ally Bouter, ally.bouter@xs4all.nl

Joodse herkomst
De Tuindorpkerk is zich er uitdrukkelijk van bewust dat het christelijk geloof voortkomt uit en nog steeds stoelt op het joodse geloof. Dat komt onder andere tot uitdrukking in de manier waarop we onze viering beginnen. De kaarsen van de menorah branden al als de mensen binnenkomen en aan het licht daarvan wordt de paaskaars aangestoken. De voorganger zegt of zingt het sjema. We lezen in de viering de lezing van de Thora zoals die de dag daarvoor, op de Sjabbat, in synagogen geklonken heeft. Op de avond van Witte Donderdag komen we bij elkaar voor een Sedermaaltijd. Daarbij volgen we de Haggada. De kerk kent ook een joods leerhuis.