Contact

De Tuindorpkerk is een gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Elke zondagmorgen is er om 10.00 uur dienst. In deze diensten gaan in principe ds. Piet Jan Rebel en vaste gastvoorgangers voor.

De Tuindorpkerk is gevestigd in de wijk Tuindorp op de Professor Suringarlaan 1, 3571 WH te Utrecht.

Hieronder kunt u een selectie maken uit de diverse contactmogelijkheden van de Tuindorpkerk.

Len Borgdorff Scriba 030 - 271 86 71
Piet-Jan Rebel Predikant 030 - 273 45 81
Dorien Schouten Organiste & Cantorij
Marja van der Wees Pastoraat 06 - 52 19 67 54
Diaconaat Diaconaat
Cock Voorrips adreswijziging 030 - 231 41 23
Reitze Verkerk Mozaiek, wijkblad
Connie Broos Koster 06 - 13 22 27 50
Kees Kwant website en digitale nieuwsbrief 030 - 271 78 69
Els Sytema Huis in de Wijk
Mariëtte Goudzwaard Kerkdienst via internet 06-31493432

Verhuur van zalen in de Tuindorpkerk