Wat doet de diaconie aan armoedebeleid?

Als wijkdiaconie zetten we ons ook in om armoede in onze omgeving te verkleinen. We doen dat bijvoorbeeld door geld en energie te steken in Present-acties, in het inzamelen van winterkleding en in acties van de Voedselbank. Het is bemoedigend te merken dat u ons daarbij helpt; de vele zakken met winterkleding en de dozen met producten voor de Voedselbank zijn daarvan het duidelijk bewijs.

Daarnaast is de diaconie dankbaar voor uw financiële bijdrage aan ons werk via de wijkdiaconiecollectes en door giften die de penningmeester ontvangt. Natuurlijk wordt er zorgvuldig met deze diaconale gelden omgegaan; in de afgelopen periode zijn uw bijdragen onder meer besteed aan de volgende doelen:

  • Individuele hulp. Daarover doen we geen verdere mededelingen, maar we hebben mensen blij kunnen maken.
  • Samen met de diaconie van de Domkerk tasjes met cadeautjes voor kinderen die via Stichting Weekje Weg op vakantie konden gaan gefinancierd. Onze jeugd heeft geholpen met het inpakken van deze tasjes, dat was natuurlijk ook geweldig! Een van de kinderen die zo’n tasje heeft gekregen was zo blij met de bal die daarin zat, dat hij de bal tijdens de vakantie niet wilde gebruiken. Hij wilde hem bewaren om op school te laten zien dat hij op vakantie geweest was…
  • Een aantal keren is er een klus van Present geweest waaraan gemeenteleden hebben meegewerkt. Soms was het noodzakelijk om daarvoor een aanhangwagen te huren, ook dat is door de diaconie betaald.
  • We ondersteunen enkele doelen voor een periode van drie jaar: Present, de Voedselbank Overvecht en Stichting de Vrolijkheid. Ook wordt steeds voor drie jaar een project buiten Nederland gekozen; van 2018 t/m 2020 is dat het Kerk in Actie project om zoveel mogelijk kinderen in Mali naar school te laten gaan.

De diakenen zijn ontzettend blij met uw financiële bijdragen, want zonder zouden we ons werk niet kunnen doen. Daarom heel hartelijk dank daarvoor! Uw bijdragen, ongeacht de grootte van het bedrag, blijven van harte welkom.

Nieuws Dicaonie