Financiën

Bankrekeningnummers Tuindorpkerk


Aktie kerkbalans: NL55 RABO 0373 7304 62 t.n.v. Protestantse Gemeente Utrecht

Wijkactie Tuindorpkerk: NL95 RABO 0130 7131 20 t.n.v. PGU Tuindorpkerk

Diaconie:NL56 RABO 0325 4090 21 t.n.v. Diaconie PGU Tuindorpkerk, Onder vermelding “Bijdrage diaconie algemeen”

Werelddiaconaat: NL56 RABO 0325 4090 21 t.n.v. Diaconie GU Tuindorpkerk, Onder vermelding “Werelddiaconaat/project”

Makkelijk collectebonnen bestellen

Makkelijk collectebonnen bestellen via de website van de PGU

Lees meer...

Giften

Giften blijven zeer welkom op rekeningnummer NL95RABO0130713120, t.n.v. PGU Tuindorpkerk, Utrecht, o.v.v.  “Wijkactie Tuindorpkerk”.