Bankrekeningnummers Tuindorpkerk


Aktie kerkbalans: NL55 RABO 0373 7304 62 t.n.v. Protestantse Gemeente Utrecht

Wijkactie Tuindorpkerk: NL95 RABO 0130 7131 20 t.n.v. PGU Tuindorpkerk

Diaconie:NL56 RABO 0325 4090 21 t.n.v. Diaconie PGU Tuindorpkerk, Onder vermelding “Bijdrage diaconie algemeen”

Werelddiaconaat: NL56 RABO 0325 4090 21 t.n.v. Diaconie GU Tuindorpkerk, Onder vermelding “Werelddiaconaat/project”