Kerkbladen

De Mozaïek is het kerkblad van de Tuindorpkerk. De Mozaïek verschijnt bijna elke maand. U kunt in de regel kopij aanleveren tot de 20e van de maand. De Mozaïek kunt u hier downloaden.

Voor precieze gegevens neemt u contact op met: redactietk@gmail.com

Naar dat mailadres kunt u ook uw kopij insturen.

Jaarlijks verschijnt de WieWatWaar, waarin de contactgegevens van de leden van alle commissies, raden en werkgroepen te vinden zijn.

Daarnaast is er het stedelijk blad: Kerk in de Stad.

Deze categorie bevat geen artikelen. Indien subcategorieën getoond worden op deze pagina kunnen deze artikelen bevatten.