Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit alle ambtsdragers en wordt zonodig aangevuld met vertegenwoordigers van commissies en werkgroepen. De raad behandelt en behartigt de activiteiten in en rond de Tuindorpkerk.

Het dagelijks bestuur van de kerkenraad wordt gevormd door het moderamen.

De voorzitter van de kerkenraad Tuindorpkerk:

Friso Smits
voorzitter@tuindorpkerk.nl 
06-48474609

Scriba Len Borgdorff

scriba@tuindorpkerk.nl

0643418210