Pastoraat

Pastoraat en het Pastoraal Meldpunt (PMP)

De pastorale zorg in de Tuindorpkerk kent verschillende vormen. Oudere mensen hebben vaak behoefte aan een bezoekje of telefoontje. Anderen willen er graag met iemand op uit, wandelend of op de fiets. Sommigen willen met de predikant, een ouderling of een van de leden van het Pastoraal Team praten over ziekte, problemen, geloofsvragen of rouw. Al dit contactwerk organiseren we in de Tuindorpkerk vanuit het Pastoraal Meldpunt (PMP).

Hoe werkt het PMP?
Iedere week heeft een van de leden van het PMP 'dienst'. Deze dienst begint op zondag bij het wel-en-wee-bord in de Voorhof en duurt de hele week. Het PMP vraagt ook aan gemeenteleden om een kaartje te sturen aan mensen die daar behoefte aan hebben. Oudere gemeenteleden ontvangen bij hun verjaardag een kaart of bloemen. Eens per jaar organiseert het PMP een thema-avond voor de pastoraal-bezoekmedewerkers en andere belangstellenden, meestal met een gastspreker. Met Kerstmis en Pasen stuurt het PMP een speciale groet naar de oudere gemeenteleden.

Waarvoor kun je bij het PMP terecht?
• Je wilt graag bezoek ontvangen
• Je kent iemand die graag bezoek wil ontvangen
• Je vindt dat iemand een bloemetje of kaartje verdient
• Je vindt dat iemand op een andere manier aandacht nodig heeft
• Je komt of bent zelf in een bijzondere situatie en wilt daarover het PMP informeren
• Je signaleert bij een ander gemeentelid een zorgelijke of feestelijke situatie

Hoe bereik je het PMP?
• Je kunt mailen naar: PMP@tuindorpkerk.nl 
• Je kunt op zondag langskomen bij het wel-en-wee-bord
• Je kunt bellen met de coördinator van het PMP, Marja van der Wees (06 - 52 19 67 54), of met een van de andere teamleden: Anke Hagen, Petra Moll, Arja Ottink, Marie-Alice Storimans, Margreet Zwart. Hun telefoonnummers staan in de Wie-wat-waar-gids.