Welkom

De Tuindorpkerk laat zich typeren als een open geloofsgemeenschap op weg, gelovig of tastend naar God.

De Eeuwige gaat ons begrijpen te boven. Wij proberen samen om God in woord, beeld, lied, stilte, muziek te ontmoeten, een glimp van Gods liefde en genade te ontvangen, in verbondenheid met elkaar en met onze omgeving.

Wij staan in een christelijke traditie en hechten waarde aan onze joodse wortels. Samen proberen we met de bijbel als inspiratiebron het geloof in de God van Israël – die zich laat kennen in Jezus - in bekende en nieuwe woorden en liederen door te geven. Als bron en leidraad voor jong en oud, als verbinding tussen de generaties. Wij helpen elkaar bij geloofsvragen en in onze verantwoordelijkheid voor de wereld dichtbij en verder weg.
bijbelEr is in onze gemeente ruimte voor verschillende godsbeelden. Er is ook ruimte om in alle openheid en met respect voor elkaar die beelden, maar ook vragen, twijfels, getuigenissen en Godservaringen te delen.

Die ruimte maken we ook zichtbaar door diversiteit in de keuze van liederen en muziek. We willen dat op een manier doen die kwalitatief goed is en die verrijkend werkt.

 

Hier vindt u de beleidsagenda 2013-2018.