Jongeren

18+ Jaar

De 18+ groep bestaat uit een actieve, hechte groep, die ongeveer 10 keer per jaar bijeenkomt op zondagavond om samen te eten en dan een inhoudelijk thema te bespreken. Sinds twee jaar bereiden de jongeren het inhoudelijke gedeelte zelf voor (samen met iemand van de leiding). Het betreft een mix van maatschappelijke en bijbelse thema's.

Lees meer...

Jaarprogramma 15+ groep

Het nieuwe seizoen voor de 15+ groep is weer begonnen. Een jaar met veel leuke en afwisselende activiteiten.

Lees meer...

12+ Jaar

De 12+ groep werkt met huiskamerdiensten en daarnaast vrijdagavondactiviteiten. De huiskamerdiensten krijgen uiteindelijk vorm in jeugddiensten (3 per jaar).

Lees meer...