12+ Jaar

De 12+ groep werkt met huiskamerdiensten en daarnaast vrijdagavondactiviteiten. De huiskamerdiensten krijgen uiteindelijk vorm in jeugddiensten (3 per jaar).

De vrijdagavondactiviteiten zijn bijvoorbeeld: film kijken, naar de klimmuur, bowlen en biljarten. De leiding van de groep bestaat uit ouders. Thematisch wordt aangesloten bij de belevingswereld van de kinderen (vooral maatschappelijke vraagstukken). Doel van de groep: overdracht van geloofservaring en het versterken van de onderlinge contacten.