Er mogen zijn

Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de troost die wijzelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven.
2 Korintiërs 1: 3-5

Troost
Wat troost is, kunnen we op verschillende manieren omschrijven. Ik vond een mooie definitie in het blad Visie van de EO. Hierin werd de Belgische psychiater Dirk de Wachter uitgebreid over dit thema geïnterviewd. Hij is bekend geworden door zijn boek Borderline Times dat alweer in 2011 verscheen. In christelijke kring maakt hij eveneens furore. Kortgeleden nog gaf hij een lezing in een uitverkochte Jacobikerk.
In het interview wordt hem gevraagd wat troost is. Zijn antwoord is: “Troost is er mogen zijn, ook als de dingen mislopen.” Troost heeft met erkenning en bevestiging te maken en de erkenning en bevestiging die troost ons biedt, houdt in dat we waardevol en uniek zijn. Onze individuele waardigheid en betekenis brokkelen niet af wanneer de dingen in ons leven mislopen of wanneer ze anders zijn gelopen dan we hadden gewild, toen we vroeger over onze toekomst droomden. Tegenslagen in ons leven kunnen veel kapot maken, maar wat ze niet kunnen aantasten is onze uitzonderlijke en innerlijke grootsheid. Een gebroken mens kan nog altijd oprecht liefhebben.

Gekend en geliefd zijn
Nu is Dirk de Wachter via zijn katholieke achtergrond en zijn bekendheid met het werk van de joodse filosoof Emmanuel Levinas vertrouwd met het Bijbels perspectief. Het is daarom niet verwonderlijk dat zijn definitie van troost een diep bijbelse kleur heeft. De bijbel gaat lijnrecht in tegen ons gevoel dat we er beter niet of beter niet meer hadden kunnen zijn. God zet alles op alles om ons het tegendeel te bewijzen. Hij laat ons inzien dat we voor Hem meetellen en dat we tegen Hem ingaan, wanneer we onszelf wegcijferen. Ons leven begint bij Hem. Hij is de bron van alles, maar Hij is ook de bron van iedereen. Op onze tocht door het leven is Hij de wachter aan onze rechterhand. Soms is Hij dat openlijk, vaker nog in het verborgene, maar Hij zal ons nooit loslaten, ook niet wanneer we aan het eind van onze reis zijn gekomen. We vertrouwen dat we ook voorbij dit einde er mogen zijn en dat we in Zijn liefde zullen worden opgenomen.

Liefde die niet wijkt
Paulus legt in zijn tweede brief aan de Korintiërs een duidelijk verband tussen het begrip troost en de belofte dat we er mogen zijn voor God. Over God schrijft hij dat “die ons altijd troost en in al onze ellende moed geeft”. De troost dat wij door God gekend en geliefd zijn en dat we er mogen zijn met al onze talenten en tekortkomingen, helpt ons om weer in onszelf te gaan geloven en de keuze voor het leven te kunnen maken.
De troost van God ontspringt uit Zijn ontferming. De profeet Jesaja definieert Gods ontferming als Zijn liefde die nooit meer van ons wijkt. (Jesaja 54, 10). Ook in het lijden wijkt Gods liefde niet van ons. Wij ontvangen deze liefde door Christus, omdat Hij volop deelt in ons menselijk lijden. Wanneer we lijden, zullen we niet mistasten. De gekruisigde staat naast ons en we kunnen ons aan Hem vasthouden.
Wij mogen er zijn, omdat God met ons is.

Ds. P.J. Rebel