Vieringen in de Tuindorpkerk

Als gemeente willen we ruimte creëren voor diversiteit en variatie in muziek, liturgie en beelden. Zowel in de reguliere als in de experimentele vieringen. De liturgie heeft een verbindende en inspirerende werking. Doel van de liturgie is hoofd en hart, het zichtbare en onzichtbare, bij elkaar te brengen. De liturgie is ook bedoeld om structuur aan te brengen in de dienst, door herhaling van elementen en een herkenbare opbouw. Muziek en beeld, kunst en bloemen, dragen – mits van goede kwaliteit en passend binnen de tijden en kleuren van het kerkelijk jaar – in belangrijke mate bij aan het ontstaan van verwondering en bezieling tijdens de vieringen.

palmpasen